Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?

De ondergang van AMERIKA???

Vandaag wat onderzoek gedaan naar die wonderboom van Jona. Het gaat zo: Nadat Nineve zich bekeerd had en God Nineve leek te sparen ging Jona de stad uit.

Jona 4

5 Jona nu ging ter stad uit, en zette zich tegen het oosten der stad; en hij maakte zich aldaar een verdek, en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag, wat van de stad zou worden.

6 En God, de HEERE, beschikte een wonderboom, en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met grote blijdschap.

In vergelijking met alle wereldrijken is Amerika bijzonder snel opgekomen. Amerika was een toevluchtsoord voor de Joden in de tweede wereldoorlog, zie hoofdstuk  9, bij Openbaring 12:6. Een boom staat voor een rijk, Israël de vijgeboom bv. Amerika staat ook al decenia als beschermer voor Israël.

7 Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad; die stak den wonderboom, dat hij verdorde.

Als we er dan vanuit gaan dat Amerika die wonderboom is, komt er een worm die de boom laat verdorren. In een gemeentedocument van Den Haag vind ik wat een “worm”, larve met een boom doet:

 

De larve vreet namelijk zigzaggende gangen onder de bast van perenbomen en meidoorns. Hierdoor wordt de sapstroom onderbroken. De aantasting begint in de kroon, met het afsterven van een tak.

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=31639

Dus de sapstroom wordt onderbroken. Toen ik naar insecten zocht kwam ik de termieten ook tegen, in de V.S. zorgen die voor enorme schade aan de gebouwen en huizen. Toen moest ik ineens aan de huizenkredietmarkt denken en de dollar. Krediet is wel te vergelijken met de sapstroom. Er moesten heel wat dollars in die kredietmarkt gepompt worden om chaos te voorkomen.

Merrill Lynch: economie VS al in recessie

Of de VS in een recessie raken is voor zakenbank Merrill Lynch geen vraag meer. De VS zit al in een recessie.


Werkloosheid
De Amerikaanse economie verkeert reeds in een recessie. Het sterk tegenvallende werkloosheidscijfer dat afgelopen vrijdag bekend werd gemaakt is het ''laatste stukje van de puzzel'', zo meldde zakenbank Merrill Lynch in een rapport.
Realiteit
Het gaat volgens de bank niet om een voorspelling of verwachting, maar om ''de realiteit van vandaag'', schrijft de BBC. Het gebruik van eufemistische omschrijvingen zoals ''sterke achteruitgang'' of ''recessie-achtige situatie'' is net zoiets als tegen een vrouw zeggen dat zij ''een beetje zwanger is'', vindt Merrill Lynch.

Officieel
Merrill Lynch onderscheidt zich met zijn mening van andere zakenbanken, zoals Lehman Brothers. Wanneer de VS is in recessie verkeert wordt dat officieel aangegeven door het National Bureau of Economic Research (NBER). Volgens de NBER is een recessie een ''significante daling van de economische activiteiten die meer dan enkele maanden duurt''. Een recessie moet zich ook door het gehele land voordoen.

Paulson
Het hoofd van NBER, Martin Feldstein, verklaarde dinsdag dat een recessie nu niet aan de orde is. Wel achtte Feldstein de kans groot dat de komende maanden sprake zal zijn van een zekere krimp. Daarmee trok hij de uitspraak van de Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson in twijfel als zou de economie die jaar beperkt maar gestaag groeien.Renteverlaging
Volgens Feldstein is een klein fiscaal stimuleringsplan van de overheid nodig om de economie een duwtje in de rug te geven. Ook acht hij een verdere verlaging van de rente door het stelstel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, noodzakelijk. De Fed neemt eind deze maand een nieuw rentebesluit. Vermogensbeheerder Pimco pleit eveneens voor een renteverlaging van de Fed, alsmede voor fiscale stimuleringsplannen.

 ''2008 wordt economisch een zwaar jaar''

De Fed moet de rente verlagen tot 3% of lager, dit om een doorstart van de Amerikaanse economie mogelijk te maken. De economische groei in de VS hangt voornamelijk af van de ontwikeling van de huizenprijzen.
 ''Fed moet met renteverlaging huizenmarkt redden''

Doorsijpelen
Dit stelt Pimco, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Volgens Pim van Heel, directeur Business Development Benelux van Pimco, begint de groeivertraging in de VS, die voortkomt uit de huizen en hypotheekcrisis, door te sijpelen naar de rest van de wereldeconomie. De hogere financieringskosten beperken de groeimogelijkheden van ondernemingen.

Huizenprijzen
Volgens Pimco zit de VS bijna in een recessie. De vermogensbeheerder gaat uit van een economische groei van gemiddeld 1%. Omdat de economische groei met name afhangt van de huizenprijzen, acht Pimco ingrijpen van de Fed noodzakelijk. De huizenprijzen zijn volgens Pimco al met 5% gedaald en er kan in de komende jaren nog eens 10% vanaf.

 

Deflatie
Een daling van de huizenprijzen met 15-20% kan de fed zich niet veroorloven, aldus Pimco. De Fed ontkomt dus niet aan een verlaging van de rente tot 3% of lager. Een sterke daling van de huizenprijzen zou een aanzienlijke deflatie van bezittingen impliceren, aldus Pimco.

Bankensector
Om de bankensector weer gezond te maken volstaat volgens Pimco een renteverlaging niet. Daarvoor is een liquiditeitsinjectie nodig.

Zwakke dollar
De Amerikaanse dollar zal zwak blijven, met name tegenover valuta's uit de opkomende landen. Een zwakkere dollar heeft volgens Van Heel niet de voorkeur van de Fed, maar het onontkoombaar, gezien de problemen op de huizenmarkt.

Zachte landing
Al met al rekent Pimco op een zachte landing van de wereldeconomie. Daarbij wordt uitgegaan van ''een zekere mate van ontkoppeling'' tussen de wereldeconomie en de Amerikaanse economie. De problemen op de financiële markten zullen er echter toe leiden dat de landing minder zacht zal zijn dan eerder gedacht.

http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/dossiers/)/components/financien/rtlz/nieuws/dossier/VSeconomie_tekst.xml

 

 

8 En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.

Als Amerika op de achtergrond raakt door een ineenstorting van de economie, zal het voor Israël dan moeilijker worden met haar positie in de wereld? Wat wordt er bedoeld met die oostenwind. Daar heb ik wat over gevonden:

 

Onder invloed van de woestijn duikt in het Midden-Oosten periodiek een hete woestijnwind op, die uit het zuidoosten komt, de zogenoemde שׁרב "Sharav" ook wel "Hamsin" (Arabisch, spreek uit Khamshin). Deze wind heeft veel kenmerken van de Sirocco de woestijnwind welke uit de Sahara komt en wordt hier dan ook vaak mee verward. De Sharav is voornamelijk actief in het voorjaar en kan duren tot de maanden april en mei en kan worden gezien als de overgang tussen de winter en de zomer.  Het is een hete en droge woestijnwind die gewoonlijk drie tot zeven dagen aanhoudt. Wanneer de Sharav heerst, is de vochtigheidsgraad van de lucht abnormaal laag en de temperatuur stijgt tot boven het gemiddelde (boven 40° Celsius). De lucht hangt vol fijn stof zodat de zon slechts vaag of helemaal niet te zien is.

Verder zien we in het Oude Testament een aantal beschrijvingen wat voor invloed deze heeft op mensen: In Psalm 11 vers 6 "en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn." tegen, waarbij geweldige twpulz letterlijk betekend een woedende hitte, een soortgelijke passage komt voor in Klaagliederen 5 vers 10 "Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege den geweldigen storm des hongers." Ook kunnen de teksten Gen 31 vers 40 'dat mij bij dag de hitte verteerde" en Jeremia 36 vers 30 "des daags in de hitte" hier misschien op wijzen. De beschrijving van Jona (4:8) geeft duidelijk aan wat de verzengende oostenwind voor invloed heeft op de mens: "En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven." En het is zeer aannemelijk dat in een aantal gevallen het fenomeen Sharav wordt beschreven. Als eerste de hierboven genoemde passage uit Lukas 12: 55 "En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt." In Genesis 41 vers 6, 23 en 27 waar de dromen van Jozef worden besproken is er steeds sprake van een oostenwind welke plant en dier doen verdorren. Ook in Ezechiël 17: 10 en 19: 12 is sprake van diezelfde verzengende hitte. In Hosea 13: 15 wordt in de vorm van een profetie dezelfde hitte beschreven met de gevolgen. In de meeste gevallen vertaald de Septuagint het met καήσων ("de verbrander").

Hosea 13: 15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er zal een oostenwind komen, een wind des HEEREN, opkomende uit de woestijn; en zijn springader zal uitdrogen, diezelve zal den schat van alle gewenste huisraad roven.

 

http://83.247.49.84/Bible/Achtergrond/Astronomy/Wind1000.html

 

Dus het is een verschrikkelijke hete wind die alles uitdroogt en verschroeit.

9 Toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe.

10 En de HEERE zeide: Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt; die in een nacht werd, en in een nacht verging;

God neemt Jona kwalijk dat hij het wel zonde vindt van de boom, dat ie niet gespaard wordt, maar boos is over dat God Nineve spaart. Een boom waar Jona geen werk aan heeft gehad, verdwijnt.

11 En Ik zou die grote stad Ninevé niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?

Eigenlijk is het een open einde met Jona, wat zou er met hem gebeurd zijn, zou hij zich bedacht hebben, na wat God hem zei?

Maar nog even verder met die oostenwind.

Genesis 41:6 En ziet, zeven dunne en van den oostenwind verzengde aren schoten na dezelve uit.7 En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en ziet, het was een droom.8 En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn droom; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde.

 Exodus 10: 13 Toen strekte Mozes zijn staf over Egypteland, en de HEERE bracht een oostenwind in dat land, dien gehele dag en dien gansen nacht; het geschiedde des morgens, dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht.

 

Jeremia 18

15 Nochtans heeft Mijn volk Mij vergeten, zij roken der ijdelheid; want zij hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg, die niet opgehoogd is

16 Om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen; al wie daar voorbijgaat, zal zich ontzetten, en met zijn hoofd schudden.

17 Als een oostenwind zal Ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands; Ik zal hun den nek en niet het aangezicht laten zien, ten dage huns verderfs.

 

Dus een oostenwind kan een hele hoop ellende betekenen!

 

Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.

 

De zon komt in het oosten op.

 

Exodus 14:21 Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd.

 

Dus een oostenwind, hoe krachtig ook kan ook redding betekenen!

Misschien met de ellende komt ook de verlossing, zie hoofdstuk 9.

 

Dit zijn maar wat overdenkingen van een mogelijke verklaring van profetie!

 

Gods zegen!


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content