Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
11 oktober 2020 Corona en vaccinaties
28 september 2020 Profetie in stroomversnelling deel II
2 maart 2020 Profetie in stroomversnelling deel I
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
Artikelen
Hier nog wat artikelen, die ik geschreven heb en soms wat aanvullingen bij de hoofdstukken (zie home)

 

 

 

 


Corona en vaccinatie

 


Er is in de christelijke samenleving een angst, vooral in de V.S. dat de vaccinatie voor Covid-19 een soort merkteken, een soort chip zal zijn. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat niet, ik vind het zelfs onzin. Ik zeg niet dat ik niet geloof in een soort van complottheorie, want ik sluit niet uit dat dit virus een test kan zijn voor een plan om de wereldbevolking uit te dunnen. Ik geloof dat de mens daartoe in staat is. Misschien is het virus wel losgelaten door China en Rusland om de economieën van Europa en de V.S. een slag toe te brengen, wel toevallig dat zij al een vaccin hebben. Maar goed het kan net zo goed niet zo zijn. Griepepidemieën zijn altijd een deel van de samenleving geweest, de Spaanse griep heeft aan het einde van de eerste wereldoorlog heel wat zieken en doden veroorzaakt. 


Complottheorieën daargelaten. Waarom moeten we ons aan de regels houden wat betreft het virus. Daar is maar één reden voor. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken, want anders zijn het geen verpleegkundigen die ons moeten verzorgen als we in het ziekenhuis liggen, maar zijn het mensen die daar niet voor opgeleid zijn. Maar dat is het ergste niet. Er zullen te veel patiënten komen, waardoor er ook niet genoeg bedden, longartsen of andere dokters zijn om ons te behandelen, dan krijg je misschien (als je corona hebt) wel een K.N.O.-arts aan je bed, in plaats van een longarts, als je geluk hebt. Er zijn nu al veel medewerkers ziek in de ziekenhuizen, iedere medewerker in het ziekenhuis is nodig om een ziekenhuis te laten functioneren. Maar dat is niet ons enige probleem. Er zijn mensen met een levensbedreigende ziekte die geopereerd moeten worden, maar er zijn geen bedden om ze te op te nemen voor operatie. Sommige zeggen; dan maken we toch noodhospitalen? Dat kan, maar er is geen personeel voor. Mensen met kanker moeten te lang op hun behandeling wachten, waardoor hun levensverwachting ineens een stuk korter wordt. Het zou je vader of moeder zijn of zelfs je man, vrouw of kind. 


Het merkteken van het beest zal echt geen chips of tatoo zijn. Het zal waarschijnlijk gewoon een soort herkenning-embleem zijn van soldaten die orders opvolgen van een leider die aspiraties heeft om heel de wereld de wil op te leggen van een fascistisch politiek systeem. Denk aan een systeem als dat van Hitler. Denk aan hakenkruizen. 

Dat is namelijk wel een systeem, die je euthanaseert of erger als je een gebrek krijgt of hebt, of dat nu één voor hen gevaarlijk geloof of levenswijze is. 


Mensen die niet luisteren naar de corona-regels zijn ronduit dom bezig en denken niet aan de samenleving en aan hun naasten. Dit kan een catastrofe worden, echt waar. Werk daar niet aan mee. 


Over een vaccinatie moeten wij hier in Nederland niet moeilijk over doen. De procedures over medicatie wat hier op de markt komt is in deze tijd en regio zo streng dat er heus geen vaccin op de markt komt die schadelijk kan zijn of dodelijk. Bovendien ieder medicijn wat u gebruikt kan bijwerkingen hebben en ook ernstige, zelfs paracetamol, waar u helemaal niet moeilijk over doet. Verhalen dat je er autisme van kunt krijgen zijn onzin, dat is nooit wetenschappelijk aangetoond. Dit is verspreid op het internet door mensen die er geen verstand van hebben, groepen mensen die elkaar gek maken. Het wil niet zeggen dat je geen ernstige bijwerkingen kunt krijgen van een vaccin, maar dat is zeldzaam. 


Een gewone griep geeft soms al overlast, een beddentekort in het ziekenhuis, maar dat is een griep waar al bij heel veel mensen immuniteit is opgebouwd. Maar Covid-19 is een nieuw virus, dit kan zeker wel grote problemen veroorzaken tot chaos toe, kijk maar naar de eerste uitbraak in Noord Italië.


Wees wijs dus! Heb naastenliefde! Binnenkort komt mijn laatste deel uit van Profetie in stroomversnelling deel 3. In dit artikel schets ik een beeld van een mogelijke volgorde van gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen, wat de Bijbel zegt over de tijd van het einde. Dat einde is natuurlijk geen einde, maar wel het einde van de regering van de mens/satan. Daarna vindt namelijk plaats, op de laatste dag, die 1000 jaar duurt, waarop God bewijst dat het onder Zijn regering, wel iedereen op aarde gelukkig en welvarend kan zijn.


 Profetie in stroomversnelling deel II

(Ontwikkelingen in Syrië/Midden-Oosten en ook over het Coronavirus)

zwart = Openbaring.

Andere kleur = andere tekstgedeelten.

Blauw = mijn commentaar.

 

 

 

Inhoud

 

Profetieën in herhaling....

Stukje uit hoofdstuk 9 van mijn website.....

Coronavirus, straf van God? Hoe straft/kastijdt God de naties....

Openbaring combineren met profetieën uit het oude testament....

Wij zullen machtige geesten zijn............

De opname......maar ook de opstanding.......een oogst......

De hemel en zij die daar zijn....

De aankondiging van de vier straffen.......

De opname is mede een uitnodiging en een keus.....

Net voor de dag des Heeren.....en nog voor de opname/opstanding...

Gods wapens...........

Zeven jaar verkort naar één jaar.............

Zeven verborgenheden.........

Plotselinge vernietiging..........begin van de Dag des Heeren.....

De geboorte van een machtig leger.............

Oorlog in de hemel.....

Wie is Michael.........

Tot Mijn toorn geroepen helden, God monstert Zijn geheiligden....

Twee getuigen........laten Zijn licht zien..............

Met eeuwige goedertierenheid zal Hij zich ontfermen over Zijn volk......

 

 

 

Het Boek,Jes 34:16 Onderzoek het Boek van de HERE en ontdek alles wat Hij zal gaan doen; Hij zal geen enkel detail vergeten, want de HERE heeft het gezegd en Zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt.

 

Inleiding

In deel I van dit artikel opperde ik de mogelijkheid dat Turkije de dominerende kracht zou kunnen zijn bij de Gog en Magog-oorlog. De Seltsjoeken die uit de regio van de Zwarte Zee vandaan kwamen (net als de Scytians), waren maar heel kort op het toneel (Op.17: 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven) want toen het rijk uiteen viel, vormde het deel wat zich op Anatolië bevond (Turkije) een voorloper van het Ottomaanse rijk, het sultanaat van Rûm. De achtste koning Turkije is uit de zeven (Seltsjoeken). 

 

Laatst zijn bij rechtszaken i.v.m de coupe 'd etat bekend geworden dat Turkije plannen heeft klaarliggen om Griekenland en Armenië binnen te vallen, één van de plannen was vernoemd naar een bekend veldheer uit het Seltsjoekse tijdperk.

Een groot deel van de Turken nu, verlangen terug naar het Ottomaanse rijk. We zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Armenië, staat nu op het punt om een oorlog te beginnen met Azerbeidzjan, er zijn nu grensconflicten tussen de twee landen, waarbij de Turken hulp bieden aan Azerbeidzjan. Nu ontstaan er ook spanningen tussen Rusland en Turkije omdat Rusland hele goede banden heeft met het christelijke Armenië. Ook Frankrijk heeft een grote Armeense gemeenschap in Frankrijk, zie artikel in het NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/28/zorgen-over-escalatie-tussen-armenie-en-azerbeidzjan-a4013772


Zie verder hiernaast, 28 september 2020Profetie in stroomversnelling I

 

Alles lijkt de laatste tijd wel in een stroomversnelling te komen. Bijna alle geprofeteerde landen zijn op hun plek zodat de profetie van Ezechiël 38 en 39 zo zou kunnen beginnen. Iran, Hezbollah, Rusland in Syrië bij Damascus, hoewel ik mijn twijfels heb of Rusland echt een deel van de profetie is. De belangrijkste verdachte vind ik Turkije en die zit ook in Syrië. Turkije gaat militaire hulp verschaffen aan Lybië, Egypte ook, maar dan voor de andere partij.

 

Hoe zal alles in de eindtijd verlopen? Laten we eens onderzoeken. Een mogelijk scenario op basis van de profetieën.

 

Daniël spreekt over een Koninkrijk dat ontstaat in de tijd van alle wereldrijken (die wereldrijken vormen het beeld van Nebukadnezar) dat beeld wordt aan de voet geraakt door een steen die afgehouwen is uit een grote Berg, zonder handen. De steen raakt het beeld aan de voet en vermaalt al die koninkrijken. Deze grote Berg/Gods Koninkrijk zal heel de aarde vullen tot in alle eeuwigheid.

 

Het is al meer dan 70 jaar geleden; de tweede wereldoorlog. Sommigen geloven niet dat er tegenwoordig zo makkelijk oorlog zou kunnen komen, maar ik geloof dat niet, jammer genoeg.

 

 

(Het is natuurlijk weer een mogelijk scenario, op basis van profetieën)

Klik op de link aan de linker kant....23 januari 2019  Een hemelse reis  -  Perry Stone


De komende minuten (video, zie onder) ga ik het over een belangrijk onderwerp hebben. Zal de gemeente door de grote verdrukking gaan? Als u iets van de verdrukking weet, weet u dat die 7 jaar lang zal duren, 42 + 42 maanden. Maar er is een groot meningsverschil over wanneer de komst van de Heer voor de gemeente en de opstanding van de gestorvenen in Christus zal zijn. Dus dit is wat ik u wil vragen: zal de gemeente, de overwinnende kerk, de gelovigen die echt behouden zijn en een relatie met de Heer hebben en wiens namen staan in het Boek des Levens van het Lam, zullen die personen op aarde zijn (gedurende gedeelten van) de grote verdrukking?

 

Laten we het over één van de theorieën hebben en niet allemaal, laten we het over de opname post-verdrukking (er na) hebben, waarbij we door de hele 7 jaar heen moeten. Of zullen we ongeveer 3,5 jaar in de hemel zijn, of zullen we de gehele 7 jaar in de hemel zijn? Om hier iets meer van te begrijpen, moeten we één belangrijk feit vaststellen. Is het boek Openbaring in chronologische volgorde? En het antwoord is: ja! Om van de opname iets te maken voor na de grote verdrukking, zou je bepaalde hoofdstukken moeten verplaatsen. Laat ik het zo uitleggen; als u bijv. in hoofdstuk 1 kijkt, dan is Jezus daar onze Hogepriester. De hoofdstukken 2 en 3 zijn de brieven aan de 7 gemeenten in Azie. In hoofdstuk 4 staat;

 

 

 

 

Openbaring 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon.


Hoofdstuk 4 t/m 19 gaan over wat wij noemen de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking. Met andere woorden; de Oude Testamentische profeten zagen de grote dag des Heren, de dag van Gods toorn, en wat Johannes in Openbaring zag was hoe dat allemaal samenkomt in een bepaalde tijdsperiode. En daarom zijn er de 7 bazuinen van de engelen, de 7 plagen, de 7 schalen, je ziet al die verschillende oordelen die gedurende die periode van 7 jaar zullen worden losgelaten.

 

 

Het eerste deel in Openbaring 16 en 17 wordt de toorn van het Lam genoemd, maar de tweede helft, zie Openbaring 14:10 wordt de toorn van God genoemd. En de toorn van God was bekend bij de profeten in het oude Testament. Jesaja 14 spreekt hoe de aarde zal beven en dat de sterren zullen vallen. Joel 2 spreekt over bloed en vuur en rookzuilen en al die dingen die zullen gebeuren tijdens die periode van Gods oordeel. Dus dit is wat je in Openbaring hebt; je hebt Johannes die gebeurtenissen op aarde ziet. Dan zegt Johannes in hoofdstuk 9 dat hij de put des afgronds zag die open ging en daar heel vreemd uitziende wezens uitkwamen. Hij kijkt onder de aarde, hij kijkt op de aarde en hij kijkt ook in de kosmos, dat is waar de zon, maan en sterren zijn en hij gaat zelfs nog verder naar de derde hemel (2 Kor.12),  waar het paradijs is, waar God is. Dus Johannes heeft vier gezichten; onder de aarde, op de aarde, in de kosmos en wat daar boven is dat is waar God woont.
Hij ziet dus eigenlijk vier verschillende dimensies tegelijk in zijn visioen.

 

Nu ga ik terug naar de oorspronkelijke vraag die ik u stelde en die is: Is het boek Openbaring in  chronologische volgorde? En ik kan zeggen: ja, dat is het en wel hierom: Hij zegt twee keer "hierna" in het boek, hij zegt drie keer " Na deze dingen" en hij heeft het drie keer over "daarna".

 

 

Openbaring 4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel

 

 

Openbaring 7:1 En na dezen (na de zegels) zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde

 

 

 

Als ik nu zeg: "Nu preken we, maar na de dienst gaan we eten" dan is dat een chronologische volgorde. Het betekent dat ik eerst dit doe en daarna dat. Dus de verwijzingen van Johannes zoals "daarna" en "hierna" geven aan dat er sprake is van een volgorde. Er zit een voortgaande volgorde in deze tijdsperiode. Dus met andere woorden we moeten vaststellen dat de gebeurtenissen van Openbaring in chronologische volgorde komen. Nu komen we bij een heel belangrijke vraag en dat is deze: Wanneer arriveren de heiligen in de hemel? We gaan naar hoofdstuk 5 en 6.

In hoofdstuk 5 opent Jezus de 7 zegels verzegelde boekrol. En er staat dat niemand waardig was de boekrol te openen, niet in de hemel, niet op aarde en niet onder de aarde. Die verzegelde boekrol met 7 zegels is interessant. Ik ging eens naar een Joods museum en daar zag ik iets dat me verraste. In een glazen vitrine lag een echt testament uit de Romeinse tijd met lederen koorden met 7 zegels. Het testament was geopend, maar de zegels waren ook ontdekt bij de opgraving. Als je een rijk man was geweest, het testament van keizer Augustus had bijv. 7 zegels, dus een boekrol verzegeld met 7 zegels was niets raars toendertijd. Johannes schreef over Jezus met de verzegelde boekrol met 7 zegels in de hemel. Als je dus een rijk man was en je wilde een testament maken, ondertekenen en oprollen en bewaren om geopend te worden op je sterfdag, dan had je getuigen nodig. Iedereen had een zegelring. Wat je dan deed, was 7 familieleden of vrienden zoeken als getuigen. Je had dus 7 getuigen, bond de boekrol dicht met lederkoorden, deed er was op en drukte je zegelring erin. Zeven verschillende mensen deden dat. Hier gaat het dus om; als die rijke persoon overleed en het testament geopend moest worden, moesten die 7 getuigen, of als zij overleden waren hun zoon, die de ring had geerfd, de oudste zoon had de familiering. Dan moesten die aanwezig zijn en als de ring overeenkwam met het eerste zegel werd die geopend, bij de tweede hetzelfde en zo werden alle zeven zegels verbroken om het testament van een heel rijk persoon te kunnen lezen. Ik kan u vertellen dat er daarom zeven gemeenten in Openbaring zijn en niet acht, tien of twaalf. Daarom zijn er zeven voorgangers in Openbaring en niet acht, tien of twaalf, want elke voorganger moet als getuige aanwezig zijn als dat testament geopend wordt. Want Jezus adresseert het gehele boek aan zeven gemeenten! Het verbaast u wat ik net zei! Het hele boek is gericht aan de 7 gemeenten. Dus die voorganger moest aanwezig zijn als het 1e zegel werd verbroken, het 2e zegel, het derde zegel, het vierde zegel etc. Wacht nu even! als de voorgangers van die gemeenten, die al heel lang geleden gestorven zijn, aanwezig moeten zijn in de hemel bij het openen van het testament, mag u raden wanneer de gestorven in Christus zijn opgestaan.

Niet in Openbaring 19, niet in Matteus 24, de gestorven in Christus zijn opgestaan toen Johannes zei: " Ik hoorde een stem als een bazuin, die zei: "Klim hierheen op", en onmiddelijk was ik voor de troon van God, in de vervoering des geestes op die dag. Dus dat is wanneer dit gebeurt en dat brengt me bij iets heel belangrijks. Er is aanbidding in de hemel in hoofdstuk 5 en ze zingen; waardig is het Lam dat ons verlost heeft, uit elke stam en taal en volk en natie. Dat staat in hoofdstuk 5. Maar laten we verder gaan het hoofdstuk 11 als hij gaat praten over de oordelen, want er gebeurt iets in hoofdstuk 11. Dit is voor mij het bewijs dat de opname na de grote verdrukking onmogelijk is. Alleen dit vers al is voor mij HET bewijs.

Openbaring 11:18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

Hier is wat er volgens de Bijbel gebeurt: er zijn vier soorten oordeel; Nr. 1 de oordelen van de grote verdrukking, zoals opgeschreven in het boek Openbaring. Nr 2: er is een oordeel over de volken in Joel 3, daar later meer over, waar de volken geoordeeld worden in het dal van Josafat. Nr. 3 er is een oordeel voor de grote witte troon in de hemel aan het einde van het duizendjarig Rijk van Christus. Dat is wanneer alle zondaren, demonen, duivels en satan voor God zullen staat bij  dat oordeel. Maar er is nog een andere, en ik noem ze niet in de juiste volgorde hier. Maar dit is nr. 4 waar we het over hebben en is genaamd "de rechterstoel van Christus".
En dit is het oordeel waar mensen beloningen zullen ontvangen voor het goede wat zij deden in het lichaam. Dit oordeel in Openbaring 11 is het oordeel van beloningen. Dat is heel duidelijk hier. Laten we op twee andere plaatsen in het nieuwe Testament kijken waar dit genoemd wordt.


Romeinen 14
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder?
Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.

 2 Kor.5:
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Let op het is de rechterstoel van Christus, maar we staan voor God! Waar woont God? Hij verblijft op een troon in de hemel, in de hemelse tempel. Dit oordeel gebeurt in de hemelse tempel. Want we moeten voor God staan. De beloningen worden niet op de aarde gegeven aan het einde van de grote verdrukking. Maar beloningen zullen worden gegeven in de hemel! De doden worden geoordeeld. Hoe kunnen de doden geoordeeld worden? Dan moeten ze opgestaan zijn. Om geoordeeld te kunnen worden moeten ze opgewekt zijn. Er moet duidelijk een opstanding zijn geweest.

let nu hier op: 1 Kor. 15:
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
1Kor.9:
25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen,
maar wij een onverderfelijke.

Laten we nu nog naar drie verzen kijken. Dit is wat Paulus tegen Timoteus zei in 2 Timoteus 4:8 "voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad". Als hij dat laatste deel had weggelaten zou hij het zo gezegd hebben: "Er ligt voor mij gereed een krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter mij zal geven. Maar let eens op waarom u die erekrans krijgt. Omdat u Zijn verschijning liefhad! Hoe kwam u bij dat oordeel terecht? Omdat Hij verscheen! En u had het feit lief dat Hij verscheen!
En u had het feit lief dat Hij verscheen! En omdat u Zijn verschijning liefhad, ontvangt u een speciale beloning. 1 Petrus 4:5 "maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen".  Twee soorten mensen, de levenden, zij die leven zullen worden geoordeeld op hetzelfde moment als hen die dood waren. Er moet een opstanding van de doden zijn om de doden te kunnen oordelen samen met de levenden. Want Paulus plaatst ze bij elkaar in 1 gebeurtenis. 1Thes.4:16-17 "Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan: daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht.  En zo zullen we altijd met de Here wezen". Paulus plaatst de levenden en de opgestane doden samen bij de ontmoeting met de Here. 1Petrus 5:4 zegt het op deze manier: "En wanneer de opperherder verschijnt, zul gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven". Hij verschijnt, wij hebben Zijn verschijning lief, we staan voor God bij het oordeel, wat de rechterstoel van Christus wordt genoemd. En je ontvangt vijf verschillende kransen als je die waardig bent, je ontvangt een witte steen, je ontvangt een nieuwe naam, dat staat allemaal in Openbaring 2 en 3. Er zijn dus zegeningen voor het dienen van de Heer en er zijn zegeningen voor trouw.

Wat zou iemand die in de opname na de grote verdrukking gelooft, geloven over de rechterstoel? Als we gedurende die 7 jaar niet in de hemel zullen zijn, maar pas aan het eind via een soort U-bocht opgenomen zullen worden en terugkomen. Dat betekent dat het oordeel voor de rechterstoel op de aarde moet plaatsvinden en niet in de hemel. Misschien vraagt u zich af hoe ze aan dat idee komen? Omdat er teksten zijn die zeggen dat wanneer de Heer wederkomt, zijn beloning bij Hem is (Openbaring 22:12). Dit is belangrijk, er staat: "Zijn beloning is bij Hem", niet: "onze beloning is met Hem".  "Zijn beloning", wat zei Paulus wat Zijn beloning was? Paulus beloning was de verlossing van de mensen en het vruchtdragen dat Hij meemaakte (1Kor.9:18-23) door de prediking van het evangelie. En zij waren zijn beloning. Wat is de beloning van Jezus? Zijn beloning is met Hem! Wij zijn Zijn beloning! Wij zijn behouden door Zijn bloed! Halleluja! Wij maken deel uit van Zijn leger. En als Hij komt om de controle over de aarde op Zich te nemen, neemt Hij zijn beloning met zich mee!

Luister hiernaar, Lukas 6:23 De discipelen waren allemaal opgewonden, want ze konden demonen uitdrijven. Jezus zei dit:
"Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde (Hij heeft het over vervolgd worden), want, zie uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld". Nu, hij zegt dit: Als je vervolging kunt doorstaan, heb je een grote beloning in.....de hemel! Waar gaat dat gebeuren als het in de hemel is? Dat gebeurt in Openbaring 11, het gebeurt voor de rechterstoel. Hij gebruikt precies hetzelfde woord hier, uw loon, uw beloning. Voor de heiligen en zij die de naam van de Heer vrezen en de profeten.
Johannes 14:1
1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Hij is in hemel! Hij zit aan de rechterhand van de Vader! Hij is onze eeuwige bemiddelaar! Hij zal op een dag de boekrol met de 7 zegels uit de handen van de Vader aannemen, Hij is het Lam dat geslacht is, sinds de grondlegging der wereld. En de Bijbel zegt het heel duidelijk dat we een reis naar de hemel moeten maken. We zullen geen U-bocht gaan maken. Maar uit de hemel terugkomen en 1000 regeren om dan weer op de aarde te leven in het Nieuwe Jeruzalem. Hij maakte de hemel voor ons om te bezoeken, om te bekijken, om van te genieten en een tijdje te verblijven.
Ik heb een hemelse reis gepland!

Perry Stone.
 
20 april 2017 -  September 2017

 

Er zijn al heel wat theorieën voorbij gekomen, dingen die wijzen naar de wederkomst van onze Heer. Het laatste artikel wat ik aan dit onderwerp had gewijd was geschreven in juni 2015. Er waren dat jaar heel wat verwachtingen, o.a. de bloedmanen die op feestdagen vielen en de Shmita.

 

 

Ik had toen ook al kort gesproken over het teken in september 2017 en ik wilde daar even aandacht aan schenken.

 

 

Het teken van Openbaring 12:

 

 

 

1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;

 

 


Scott Clarke heeft heel wat video's op zijn naam staan over dit onderwerp. Hij zegt dat het teken wat in Openbaring genoemd wordt (namelijk de opname van de gemeente, het kind dat naar de troon van God weggerukt wordt) op 23 september 2017 te zien is.

 

2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Jupiter (de Koningsster) is ook 9 maanden, 41 weken in de buik van  "de maagd" zie deze video bij 11.25 minuten.


 


Het "kind" wordt op plm 9 september geboren. Het sterrenbeeld is dus echt zwanger en dat precies 9 maanden lang! Op 20 november 2016 gaat Jupiter in "de buik" van de maagd en is daar 9 maanden!
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Is dit Yeshua/Jezus? Nee Scott Clarke zegt van niet, het Griekse woord wat gebruikt wordt is hērpasthē, dit woord beschrijft geen hemelvaart, maar een wegrukken met kracht! 
Handelingen 23:10 En als er grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende, dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood, dat het krijgsvolk zou afkomen, en hem uit het midden van hen wegrukken, en in de legerplaats brengen.
Het woord wegrukken in Handelingen is hetzelfde woord.

Epērthē  is het woord wat gebruikt wordt om Zijn hemelvaart te beschrijven, hij werd opgetild, lifted up in het engels. Dus niet te vergelijken.
In Thessalonicensen wordt de opname beschreven, waar dus ongeveer hetzelfde woord gebruikt (harpagēsometha) wordt als in Openbaring 12. Dus het kind beschreven in Openbaring 12 is dus niet Yeshua/Jezus:
1Cor.12:27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Efeze 4:15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
Bij een geboorte wordt eerst het hoofd geboren (gewoonlijk) en dan pas het lichaam.

Met Shavuot/Pinksteren zijn we (de gemeente) in Israël door de Geest ontvangen(2000 jaar geleden) en met de opname/opstanding worden we herboren in een nieuw lichaam. In de brief van Thyatire wordt beloofd dat we de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, zie ook Openb.12:5

Openb. 12:
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
De satan en zijn engelen zijn op de aarde geworpen, de satan zijn staart (valse religie) is de oorzaak ervan, zie vers 4
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.
Israël wordt vervolgd.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben. De gelovigen in Christus die na de opname zijn gaan geloven.18 En ik stond op het zand der zee.


In Micha 5 vers 2 staat:
2 Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls.
Israël wordt overgegeven aan de heidenen, tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft en dan zullen Zijn overige broederen zich bekeren met de Israëlieten.
Dit betekent waarschijnlijk dat God zich weer gaat richten op Israël, als de gemeente opgenomen is.

Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;


Ik had me voorgenomen om niet te snel enthousiast te worden en ik had een video van Joël Richardson gezien, waar hij vertelde dat hij in verschillende boeken over Openb.12 (de vrouw met de kroon) gelezen had en dat de kroon nooit een ander sterrenbeeld kan zijn, volgens hem waren alle kenners het er over eens; de kroon was coma Berenices en die is er altijd, op dezelfde plek, dus dan bleef er niet veel van de theorie over. Maar, dacht ik, als Scotts theorie niet klopt, zou ook de theorie van Joël en andere schrijvers niet kunnen kloppen.
Ik heb Stellarium gedownload en kwam er achter dat coma Berenices ook een sterrenbeeld is en het uit veel meer sterren bestaat dan 12 en dat de grootste sterren er niet eens 12 zijn. Bij het sterrenbeeld Leeuw en de 3 planeten Mercurius, Mars en Venus het wel duidelijk 12 sterren zijn.
Bovendien ligt Coma Berenices niet eens boven haar hoofd! Zo geloofwaardig was dus Joëls theorie ook niet.
Scotts theorie is zo gek nog niet. Hij wil ook geen date-setter zijn, dat begrijp ik.
Maar als je kijkt dat de Joodse geleerden in Yeshua's tijd ook hadden kunnen weten wanneer Hij geboren zou worden en Hem helemaal niet verwachtten. Hij nam het ze zelfs kwalijk dat ze het niet wisten!

1 thess.5:4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

Dus de zon, maan en sterren geven niet alleen de gezette tijden (feestdagen) aan, maar kunnen ook een teken zijn, zie ook:

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

Lukas 21: 36 Waakt dan te aller tijd, biddende,
dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
                                   

                                                                                            


 

 

Scott Clark video's zijn te vinden op:
https://www.youtube.com/channel/UC01LQqj9YtMTsSa4dxMHLdQ


Tekenen der tijden (ook You Tube-channel) heeft video's van Scott ondertiteld.
https://www.youtube.com/channel/UCGUex0wMo6Nl0Wt-YaJmWWQ/feed
hdhgahglahgal


                                                                          ------------------------------------


1 Juli 2015 Opname deel II 

Zie onder kopje van dit "artikel" video's over de opname met Nederlandse ondertiteling. Er zijn er nog maar een paar,
maar ik hoop er af en toe eentje bij te zetten!Hoge verwachtingen van september 2015 - WAAKT!

 

 

20 juni 2015

 

Misschien bent u er niet van op te hoogte, maar iedereen is het ermee eens. Aanstaande september zou wel eens de laatste week van Daniel aan kunnen breken. Iedereen, van Amerika tot Hawaii tot Australië die zich interesseert voor bijbelprofetie heeft het erover. Het internet (Engelstalige) internet staat er bol van.

 

Zoals u waarschijnlijk weet is Mark Bilz in 2008 met zijn theorie gekomen over de tetrad (vier maansverduisteringen op één rij) van bloedmanen die op Bijbelse feestdagen plaatsvinden waarbij significante gebeurtenissen plaatsvinden (zie link:http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/septokt2008.php op mijn website).

 

U weet waarschijnlijk ook dat bloedmanen te zien zijn rondom de Dag des HEEREN. Nu zegt Mattheus dat na de verdrukking van die dagen de zon en de maan verduisterd worden. Maar welke verdrukking? Yeshua zegt ook dat we in ons leven verdrukking zullen kennen. Bedoelt hij de verdrukking waar Daniël het over heeft? Of bedoelt hij de verdrukking in het jaar 70 waarin de tempel verwoest wordt?

 

Mat. 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

 

Joël zegt dat voordat de Dag des HEEREN komt, de zon in duisternis verandert en de maan in bloed.

 

Joel 2:

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

 

Dus "de laatste week van Daniël" oftewel de Dag des HEEREN begint na een zonsverduistering en een bloedmaan. Dat deze "laatste week" de Dag des HEEREN is kun u vinden in mijn artikel over de opname (link:http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page59.php zie de vier paarden in Openbaring en in Zacharia de vier winden des hemels, waar ook vier paarden beschreven worden).

 

Het duurt nu weer 500 jaar voordat er een tetrad plaatsvindt op Bijbelse feestdagen. Dus je zou zeggen dat het iets zou moeten betekenen.

 

Een bloedmaan is een omen voor Israël en een zonsverduistering een omen voor de hele wereld.

 

Ik weet dat Christenen over het algemeen niet de Bijbelse feestdagen vieren. Ja ik noem het Bijbelse feestdagen, want God heeft ze ingesteld. Hij noemt ze: "Mijn Heilige Dagen". In het Hebreeuws heten ze Moedeem oftewel afspraak met God. Ze staan ook voor een profetische vervulling. Er zijn 52 wekelijkse sabbatten, maar er zijn ook zeven grote sabbatten. De eerste drie feesten zijn vervuld, nl.:

Pesach: (twee sabbatten) de kruisiging van onze Messias Yeshua met op eerstelingendag de opstanding.

Shavuot: (één sabbat) de uitstorting van de Heilige Geest.

 

Vier grote sabbatten moeten nog profetisch in vervulling gaan:

Rosh Hasjana, één sabbat. Yom Kippur, één sabbat en loofhuttenfeest, twee sabbatten. Deze grote sabbatten staat voor Oordeel en begin van Gods Koninkrijk.

 

Twee bloedmanen waren in 2014 (op Pesach en loofhuttenfeest) en één bloedmaan met Pesach in 2015 en een zonverduistering in maart, die ook in Nederland te zien was. Er komt nu nog één bloedmaan, namelijk met loofhuttenfeest 28 september, die in Jeruzalem te zien zal zijn. Maar er vindt ook een gedeeltelijke zonsverduistering plaats op Rosh Hasjana, de dag waarvan niemand het uur of de dag weet (komt dit laatste je bekend voor? Uitspraak van Yeshua).

 

Maar dit is niet het enige wat komt in september 2015. Ik weet niet of je gehoord hebt van the mystery of the Shmita en the Harbinger, twee boeken geschreven door een Messiaans Joodse rabbi Jonathan Cahn, die in New York woont. Zijn theorie (zo noem ik het maar even) is gebaseerd op een Bijbelse wet, zie Deuteronomium:

1 Ten einde van zeven jaren zult gij een vrijlating (shmita)maken.

Enz.

 

Toen Israël zich niet hield aan deze wetten, kwam er een oordeel:

Leviticus 26:

34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, al de dagen der verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal het land rusten, en aan zijn sabbatten een welgevallen hebben.

35 Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw sabbatten, als gij daarin woondet.

 

Daarom waren er ook 70 weken bestemd over Israël in Daniël. Een profetie van de Messias, die zij helaas niet herkenden (zie link artikel 21 september 2013: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/artikelen.php).

 

Deze laatste week van de 70 jaarweken was uitgesteld. In de 62 jaarweek is de Messias uitgeroeid, zoals Daniël het stelt. Deze laatste jaarweek vind je terug in Openbaring in de vorm van twee maal 42 maanden of 1260 dagen.

 

Jonathan Cahn betrekt dit oordeel over Amerika. Hij heeft het over Israël, die na het oordeel dat over hen kwam in arrogantie zeiden, zie Jesaja 9:9 De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen; de wilde vijgebomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;

Dit werd echter ook in Amerika gezegd:

Zie artikel van Wim Jongejan: http://wimjongman.nl/artikelen/harbinger/harbinger.html (met video)

 

Op 11 september 2001 vielen de Twin Towers en nog wat andere gebouwen. Daar in de buurt staat een kerk St. Paul Kapel (oudste gebouw van New York) die wonderbaarlijk is blijven staan, wel was er een vijgenboom bij deze kerk verloren gegaan, waar ze na 11 september hebben geprobeerd om een andere boom te planten, nl een Cederboom, maar deze groeide niet.

 

Het nieuwe gebouw wat in de plaats van de Twin Towers is gebouwd, de Freedom Tower, heeft een gehouwen hoeksteen. Toen deze hoeksteen geplaatst is, is ook de tekst uit Jesaja 9:9 voorgelezen.

 

Jonathan zegt dat 11 september het begin is van de oordelen die over Amerika gaan komen en hij vreest de 29e Elul (de dag voor Rosh Hasjana) de Bijbelse maand, de laatste dag van het shmitajaar (2014-2015). Hij verwacht een nieuwe instorting van de Amerikaanse economie de val van de Dollar en waarschijnlijk de instorting van de hele wereldeconomie.

11 September viel in een Shmitajaar en de Dow Jones zakte in op 29 Elul met ongeveer 600 punten in 2001. Zeven jaar later in een Shmitajaar op 29 Elul zakte de Dow Jones met 777 punten en begon de economische crisis, ook in ons land.

 

Nu zeven jaar later is het weer een Shmitajaar en 29 Elul valt op zondag 13 september 2015. De laatste beursdag valt op Vrijdag 11 September 2015 de veertiende anniversery van 11 september 2001!!

 

Er is nog iets bijzonders. Vlak voordat het huidige Shmitajaar begon werden er twee kalveren geboren in Amerika met een 7 op hun hoofd. In een You Tube video van de Jim Bakker show wordt hier over gesproken, zie onder:

 

 

Denk je dan niet gelijk aan de droom van de Egyptische farao bij Jozef die droomde van de 7 vette en 7 magere koeien. Jozef verklaarde zijn droom en er kwamen inderdaad 7 vette jaren en 7 magere jaren. Iedere 7 jaar is er een Shmitajaar.

 

 

Wat zal het teken zijn van de voleinding der wereld vragen de discipelen aan Yeshua.

 

Mattheus 24:

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijnhongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

 

Deze verzen lijken te spreken over de eerste vier zegels, maar zoals Yeshua hieronder zegt, het is maar het beginsel der smarten. Daar kun je zelfs twee wereldoorlogen bij zetten.

 

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

 

Dan pas komt de verdrukking of ook wel genoemd: de benauwdheid van Jacob/Israël.

 

Er is nog iets bijzonders in september 2017. In Openbaring 12 wordt gesproken over een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten, met een kroon van 12 sterren. Een draak met zeven hoofden. Dit teken in de hemel zoals Johannes het noemt in Openbaring, is letterlijk in de hemel (de sterrenbeelden) te zien in september 2017!! Zie video hieronder 
De planeet Jupiter (de koningplaneet) is zelfs 9 maanden in de buik van de maagd!
Ik zeg niet dat de opname of de laatste 7 jaar van Daniël echt gaan plaatsvinden, maar het zou kunnen! Waakt dus.

Nu zijn er ook nog wat andere dingen die op het internet, vooral op You Tube, rondgaan, ik vond het ook nog de moeite waard u ervan op de hoogte te brengen. Er zijn altijd van die complottheorieën, meestal neem ik die met een korrel zout, correctie met een schep zout:

 

Er is een video opgedoken waarbij de Franse minister van Buitenlandse zaken in bijzijn van Vice president John Kerry een uitspraak doet, waar veel over gespeculeerd wordt op het internet, hier is de video:

 

 

Vertaling:  we hebben 500 dagen om klimaat chaos te voorkomen, klimaat verandering. We zullen met hen, (kijkt naar John Kerry) en met andere vrienden succes behalen in dit belangrijke onderwerp.

 

Hier komen wel een paar vragen bij mensen op: precies 500 dagen?! Wat bedoelt hij met klimaatchaos? Weten zij meer dan wij?

Er zijn nu dus mensen die beweren dat zij (regeringleiders) meer weten dan wij en dat er bijvoorbeeld een meteoriet de aarde zal raken die klimaatchaos veroorzaakt.

500 dagen later vanaf de dag waarop deze minister deze uitspraak maakt kom je uit op Yom Kippur 2015 oftewel 23 september 2015. Ook verschijnen er allerlei video's over Hollywood (teken)films waarin de 9 en de 23 (datum 23 september) naar voren komt, vooral Renee M maakt hier werk van, alsof ze dit al jaren weten??! Sorry, maar dit is best lachwekkend, op zijn minst.

Maar dat zo'n minister zo'n vage uitspraak doet is toch wel een beetje vreemd, zeker als hij zichzelf niet verduidelijkt.

 

Is dit een poging van satan om belangrijke gebeurtenissen in september belachelijk te maken?

 

Er is een betere verklaring, de vorige klimaattop van de VN was op 23 september 2014 en de video waarin hij dit zegt is van mei 2014. Wellicht was de datum van de klimaattop in Parijs in 2015 nog niet bekend en nam hij de datum van 2014. Er is een afspraak gemaakt dat landen zouden bekijken wat ze in de eerste helft van 2015 uitstoten zodat er bij de klimaattop eind november een plan van aanpak gemaakt kan worden. Een Franse website meldt dat in juni en september 2015 nog een vergadering van de COP21 (landen die meedoen) komt ter voorbereiding op de klimaattop (http://www.sciencesetavenir.fr/climat/20140516.OBS7504/500-jours-pour-reussir-paris-2015-selon-laurent-fabius.html).

 

 

Nog even een samenvatting van belangrijke feiten:

 • Laatste bloedmaan in september 2015 en een zonsverduistering op Rosh Hasjana (Bazuindag).
 • Shmitajaar eindigt de dag voor Rosh Hasjana (29 Elul), met als laatste beursdag: 11 september 2015.
 • Twee kalveren geboren een paar dagen voor het Shmitajaar begint met het nummer 7 op hun hoofd.
 • In september 2017 is het teken van Openbaring 12 (de vrouw, die Israël voorstelt) in de hemel te zien (letterlijk in de sterren).
 • Er zou na dit Shmitajaar een grote Shmita komen (na 7 x 7 Shmita's).

 

De theorie van de Shmita is aardig in elkaar gestoken, maar er zijn ook mensen die zijn theorie in twijfel trekken, maar daar wil ik nu niet op in gaan. Het belangrijkste is dat we Yeshua verwachten en dat we op Hem vertrouwen. Dat we waakzaam zijn.

 

Paulus zegt in 1 Thess. 5:

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

 

                                                          --------------------Het volgende is van de volgende website:

http://trackingbibleprophecy.com/jewish_wedding.php

 


The Traditional Jewish Wedding

 

 


The Traditional Jewish Wedding

Where did the traditions originate in the ancient Jewish wedding? I'm not sure that we know, but the following study suggests that these traditions came from Scripture and the marriage between God and Israel. Similarly, is appears that Jesus is following the same traditions in His betrothal and marriage to the Church. This study also supports a pre-Tribulation rapture.

Maranatha!

 

Israel the Bride of God -
The Old Covenant
Ancient Jewish Wedding Tradition Church the Bride of Christ - The New Covenant
Deuteronomy 7:6
"For you are a holy people to the LORD your God; the LORD your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth.
 
Deuteronomy 10:15
The LORD delighted only in your fathers, to love them; and He chose their descendants after them, you above all peoples, as it is this day.

 

The bride is selected

Kiddushin
(The betrothal process begins)

John 15:16
You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you
 
Romans 8:29
For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.
Exodus 6:3-7
I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty, but by My name LORD I was not known to them. I have also established My covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, in which they were strangers. And I have also heard the groaning of the children of Israel whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered My covenant. Therefore say to the children of Israel:'I am the LORD; I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, I will rescue you from their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments. I will take you as My people, and I will be your God. Then you shall know that I am the LORD your God who brings you out from under the burdens of the Egyptians.

 

The arrangement

Mohar
(The Bride Price or
Redemption Price Set)

1 Corinthians 6:20
For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
 
1 Peter 1:18-19
...knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.
Exodus 19:5
Now therefore, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be a special treasure to Me above all people; for all the earth is Mine.

 

The marriage contract is offered

Ketubah
(Covenant)

Matthew 26:28
For this is My blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins.
Exodus 24:7
Then he took the Book of the Covenant and read in the hearing of the people. And they said, "All that the LORD has said we will do, and be obedient."
The consent of the bride Romans 10:9
...if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Exodus 24:8
And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant which the LORD has made with you according to all these words."

 

Drinking from the Cup
seals the engagement

The Cup = Shed Blood

Luke 22:20
Likewise He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in My blood, which is shed for you.
Exodus 24:12
Then the LORD said to Moses, "Come up to Me on the mountain and be there; and I will give you tablets of stone, and the law and commandments which I have written, that you may teach them."

 

Bride receives gifts
from the bridegroom

Israel received the Law
The Church receives the Holy Spirit

Ephesians 1:13-14
In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory.
 
1 Corinthians 12:7-10
But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all: for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.
Exodus 19:10-11
Then the LORD said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes. And let them be ready for the third day. For on the third day the LORD will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people.

 

The washing of the bride

Mik'vot
(The sanctification process)

Acts 2:38
Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
 
Ephesians 5:25-27
Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.
Exodus 23:27-31
"I will send My fear before you, I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite from before you. I will not drive them out from before you in one year, lest the land become desolate and the beasts of the field become too numerous for you. Little by little I will drive them out from before you, until you have increased, and you inherit the land. And I will set your bounds from the Red Sea to the sea, Philistia, and from the desert to the River. For I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.

 

The bridegroom prepares
a place for his bride

God prepared the Promised Land
Jesus is preparing a place in Heaven

John 14:2-3
In My Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.
Exodus 19:10
Then the LORD said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes.

 

Consecration of the bride -
being set apart

Kuddishim
(The bride wore a veil)

Hebrews 10:19-25
Therefore, brethren, having boldness to enter the Holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He consecrated for us, through the veil, that is, His flesh, and having a High Priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.
Exodus 19:16-17
Then it came to pass on the third day, in the morning, that there were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain; and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. And Moses brought the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain.

 

The return of the bridegroom
for the bride

Parallels between Israel and the Church:

On the third "day"
In Clouds
A trumpet sound
The Lord will descend
Moses went up and the
Church will be caught up

(See also Exodus 19:18-20)

1 Thessalonians 4:14-17
For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord.
 
Hosea 6:2
After two days He will revive us; On the third day He will raise us up, That we may live in His sight.
 
2 Peter 3:8
...with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Exodus 19:18-20
Now Mount Sinai was completely in smoke, because the LORD descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by voice. Then the LORD came down upon Mount Sinai, on the top of the mountain. And the LORD called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.

 

The procession back
to the father's house

Bride carried on an "aperion"
which lifts her "up"

Procession party carries
torches and oil lamps

Matthew 25:6-10
"And at midnight a cry was heard: 'Behold, the bridegroom is coming; go out to meet him!' Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.' But the wise answered, saying, 'No, lest there should not be enough for us and you; but go rather to those who sell, and buy for yourselves.' And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding; and the door was shut.
Exodus 24:16-17
Now the glory of the LORD rested on Mount Sinai, and the cloud covered it six days. And on the seventh day He called to Moses out of the midst of the cloud. The sight of the glory of the LORD was like a consuming fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel.
 
Deuteronomy 33:2
"The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; He shone forth from Mount Paran, And He came with ten thousands of saints; From His right hand Came a fiery law for them.

 

The consummation stage

Nisu'in
(The hometaking)

Chupah
(A canopy or closet)

The couple stays in the "chupah" that the groom prepared at the father's house for seven days

Ephesians 5:31-32
For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
 
John 14:2-3
In My Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.
Exodus 24:9-11
Then Moses went up, also Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and they saw the God of Israel. And there was under His feet as it were a paved work of sapphire stone, and it was like the very heavens in its clarity. But on the nobles of the children of Israel He did not lay His hand. So they saw God, and they ate and drank.

 

The marriage supper

Another cup is shared

After the seven day consummation period, the couple joins the guests for the marriage supper

Revelation 19:7
Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready."
 
Matthew 26:29
But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in My Father's kingdom."
Leviticus 26:3-4
'If you walk in My statutes and keep My commandments, and perform them, then I will give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit.
 
Leviticus 26:5
Your threshing shall last till the time of vintage, and the vintage shall last till the time of sowing; you shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.
 
Leviticus 26:6
I will give peace in the land, and you shall lie down, and none will make you afraid; I will rid the land of evil beasts, and the sword will not go through your land.
 
Leviticus 26:7-8
You will chase your enemies, and they shall fall by the sword before you. Five of you shall chase a hundred, and a hundred of you shall put ten thousand to flight; your enemies shall fall by the sword before you.
 
Leviticus 26:9
'For I will look on you favorably and make you fruitful, multiply you and confirm My covenant with you.
 
Leviticus 26:10
You shall eat the old harvest, and clear out the old because of the new.
 
Leviticus 26:11
I will set My tabernacle among you, and My soul shall not abhor you. I will walk among you and be your God, and you shall be My people.

 

A sevenfold blessing
seals the marriage

During the ceremony
the rabbi gives the couple
a sevenfold blessing

 1. Who has created everything for his glory

 2. Who fashioned the Man

 3. Who fashioned the Man in His image

 4. Who gladdens Zion through her children

 5. Who gladdens the groom and the bride

 6. Who created joy and gladness ... who gladdens the groom with the bride

 7. The standard prayer over wine
Revelation 2:7
...To him who overcomes I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the Paradise of God."'
Revelation 2:11
...He who overcomes shall not be hurt by the second death."'
 
Revelation 2:17
...To him who overcomes I will give some of the hidden manna to eat. And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who receives it."'
 
Revelation 2:26-28
And he who overcomes, and keeps My works until the end, to him I will give power over the nations - 'He shall rule them with a rod of iron; They shall be dashed to pieces like the potter's vessels' - as I also have received from My Father; and I will give him the morning star.
 
Revelation 3:5
He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.
 
Revelation 3:12
He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of My God, and he shall go out no more. I will write on him the name of My God and the name of the city of My God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from My God. And I will write on him My new name.
 
Revelation 3:21
To him who overcomes I will grant to sit with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.

De Zalige Hoop, redenen voor geloof in een opname - deel I

 

Yeshua's komst is onze zalige hoop:

Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

 

Ik vond de opname een leuke "theorie"het leek me wel wat, maar er waren teksten waardoor ik er niet in geloofde. Tot dat ik video's zag van Perry Stone en Hal Lindsey en ook een artikel van Sharon van de website www.jesusisthecomingking.com. Ook de website van www.trackingbibleprophecy.com staan veel interessante theorieën. Als u zich er goed in verdiept, echt verdiept dan gaat het geheel kloppen, maar omdat het ook een belangrijk onderwerp is, zal ik alle teksten en theorieën ruim uiteen zetten met alle Bijbelteksten erbij, dit is DEEL I.

 

Advies: eerst dit artikel lezen en alle argumenten voor jezelf opschrijven en alles op je gemak overdenken en dan alle betreffende Bijbelteksten nogmaals bestuderend lezen om te toetsen of alles wat u gelezen hebt klopt!

 

Mensen redeneren doorgaans  dat er geen teksten in de Bijbel zijn, die zeggen dat de opname in verschillende fasen plaatsvindt, maar is dat zo?  Is er tussen zijn tweede komst of de opname in Thessalonicensen geen verschil? Zie tabel verschillen tussen opname en wederkomst.

 

In de kerken wordt er altijd vanuit gegaan dat Yeshua maar 1x wederkomt op de Dag des Heeren (oordeelsdag), aan het einde van de tijd.

 

Ik geloofde nooit in de opname, door bepaalde teksten in de Bijbel, ik zal ze noemen en vertellen waarom ik dit niet meer overtuigend vind:

 

 
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.

 

Omdat in Op.20 over een eerste opstanding gesproken werd, dacht ik dat er maar één opstanding zou zijn, maar dat kan helemaal niet, want toen Yeshua uit de dood opstond, gingen daarna graven open en stonden er wat mensen op uit de dood, zij werden zelfs in Jeruzalem gezien, dus dan zou deze opstanding de eerste opstanding zijn. Dus als in Op. 20 over de eerste opstanding gesproken wordt, wordt er bedoeld dat er twee soorten opstanding zijn, de eerste tot heerlijkheid en een opstanding waarin de zee, de dood en de hel haar doden geeft:

 

Openbaring 20

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

 

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

 

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

 

Bij de volgende teksten wordt in ieder geval uitgesproken dat wij niet gesteld zijn tot toorn en juist dat Hij ons verlost van den toekomende toorn, als wij waardig geacht worden

 

 

Rom.5:9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

 

 

1Thes.1:10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

 

 
1Thes.5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

 

 

Luk 21:36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.

 

 
Zefanja 2:3 Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.

God zal zijn toorn uitgieten in de dag van den toorn des Heeren:
 • Eerst zal Israël gekastijd worden, opdat zij zich zullen bekeren, omdat geheel Israël zalig zal worden.
 • Dan zullen alle heidenen, ongelovigen gestraft worden

God giet Zijn toorn uit, deze tijd wordt de Dag des Heeren genoemd of beter de toorn des Lams. Dat is dus niet alleen de oordeelsdag aan het einde van de tijd. Het eerste wat nu komt is dat Gods toorn over Israël wordt uitgegoten om hen te kastijden. Deze wordt ook de Dag des Heeren genoemd, de toorn des Lams. Gods oordeel komt over Israël, maar nu zullen zij zich bekeren en God komt Israël redden en hun vijanden vernietigen, deze dag wordt ook de Dag des Heeren genoemd, de toorn van God, maar hierbij wordt de zon en de maan verduisterd. 

God zend vier dingen als Hij zijn gerichten stuurt:
 

Ezechiël 14:21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien!

 

De eerste vier zegels zijn ook de toorn van het Lam, Zijn gerichten over Israël. Maar daarna zal de Here Israël redden.

Zacharia 14

1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

 

 
Romeinen 12:19
Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere

 

Romeinen 2

5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

 

7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;

Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;

 

10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.

 

16 In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

 

In Openbaring wordt gesproken over de toorn van het Lam of de toorn van God. De zegels zijn de toorn van het Lam. De schalen zijn de toorn van God.

 

Openbaring 6:16 
En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Openbaring 11:18 
En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.

Openbaring 14:10 
Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
Openbaring 15:1
En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.

Openbaring 15:7
En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods,Die in alle eeuwigheid leeft.

Openbaring 16:1
En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.

 

Wanneer komt de dag des Heeren, de wederkomst?

 

Joel 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Dus voordat de dag des Heeren komt worden eerst de zon en de maan verduisterd.

Maar voor de die Dag des Heeren komt de grote verdrukking waarin God zijn toorn over Zijn volk uitstort om hen te kastijden en dan stort Hij Zijn Heilige Geest uit.  Dan komt Yeshua weder en begint de Dag des Heeren.

 

In het volgende stukje kun je ook zien dat Joël spreekt over de oordelen die God gestuurd had, waarna Hij de zegeningen teruggeeft, waarschijnlijk toen de staat Israël opgericht is, dat was behoorlijk wonderlijk. Dan wordt er gesproken over het uitstorten van Zijn Geest.Daarna wordt er gesproken over wondertekenen in de hemel en op aarde en op slot wordt de zon en de maan verduisterd waarna de dag des HEEREN komt.

Ook zien we dat God Zijn Geest pas uitstort: eerst moet Zijn volk weer in Zijn land zijn als Israël, Israël en Juda als één hout, één volk en ook moet het zijn voordat de dag des Heeren begint.

 

Joël 2

25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.

 

26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.

27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uwdochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

 

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

 

Ezechiël 37:14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten;en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

 

Dan is er nog de vraag, wanneer vindt de opname plaats? Je zou denken omdat wij verlost worden van de toekomende toorn, dat alleen op deze dag (de dag des Heeren) Gods toorn over de aarde komt. Dat is niet zo, dat zult u inzien als u leest over de eerste vier zegels die geopend worden, in deze zegels komen juist de gerichten van God over de aarde en deze zijn niet te vergelijken met de gebeurtenissen in Mat. 24:4-9, dit zijn niet de zegels, want wanneer deze zegels gebeuren wordt er gezegd: mat.24:21-22:

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

Maar de dag des Heeren, wat houdt dat allemaal in? Wanneer begint die Dag en hoelang zal deze duren en wat gebeurt er op die dag. De bewijzen stapelen zich op, ik zal ze allemaal laten zien. Een belangrijk boek over deze eindtijd is natuurlijk Openbaring.

 

Er zijn vier stromingen in het geloof in de opname:

 • Opname voor de 7 jaar, de laatste jaarweek van Daniël.
 • Opname ook voor de 7 jaar, maar ook een opname in het midden van de 7 jaar en bij de wederkomst weer een vergadering.
 • Opname in het midden van de 7 jaar.
 • Opname met de wederkomst van Yeshua.

 
Ik vind de opname voor de 7 jaar de meest geloofwaardige, met een opname in het midden van de 7 jaar en bij de wederkomst een vergadering.

Dat er een opname is, dat is zeker, omdat het in Thessalonicensen beschreven staat, maar meestal wordt er gedacht dat deze opname met de wederkomst zal zijn. Omdat er mensen zijn die, als ze van de opname horen, apart van de wederkomst, gelijk stoppen met lezen, omdat ze denken dat er bewijzen zijn die er tegen getuigen, ga ik eerst nog even verder met deze zogenaamde  "bewijzen tegen een opname apart van de wederkomst": 

 

In Openbaring wordt er gesproken over de zeven zegels die geopend worden en over de zon en maan die verduisterd worden:

Openbaring 6:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.

 

Dus bij het zesde zegel werden de zon en de maan verduisterd. Wat er daarvoor gebeurt hoort dan niet bij de Dag des Heeren?

In het begin in Openbaring 1:10 staat dat Johannes in de geest was op de Dag des Heeren. Dan zou je denken dat alles wat hij te zien krijgt bij de dag des Heeren hoort.

 

We gaan maar eens kijken naar de eerste vier zegels (de vier paarden) en wat de Dag des Heeren omvat.

 

Openbaring is niet de enige plaats waar over paarden gesproken wordt. In Openbaring 6 wordt gesproken over een wit, rood, zwart en een vaal paard.

2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!

4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.

6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!

8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

De paarden met hun berijders brengen valse religie, oorlog, honger en pestilentie. Ook in Mattheus 24:5-8 (zijn niet de zegels) spreekt Yeshua over dit soort gebeurtenissen,

 

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

maar Hij zegt daarbij dat het maar het begin der smarten is. maar verder op in Mattheus wordt ook weer gesproken van deze gebeurtenissen, dit zijn wel de zegels:
 

 

Mattheus 24
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

 

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezenhoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

 

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

 

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

 

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

 

De rest kunt u lezen als u clickt op de link aan de linker kant.

22 oktober 2013   Israel en Iran

 

Premier Netanyahu weer heeft een toespraak gehouden bij de VN, over Iran. Ik vind dit significant. Het lijkt wel of hij nu al een motief geeft voor een ophanden zijnde aanval op Iran.

 

Israël wordt al jaren openlijk bedreigd door Iran, en daarbij nemen ze geen blad voor de mond. Israël neemt dit heel serieus. En dat is logisch ook. Bijna 70 jaar geleden in de tweede wereldoorlog zijn ze heel doordrongen geraakt dat de satan het op hen voorzien heeft. Mede ook alle aanvallen van buurlanden in de onafhankelijkheidsoorlog, de zesdaagse oorlog en de Yom Kippur-oorlog.

 

Het is ook heel wat als je door de Schepper van hemel en aarde bent uitgekozen als favoriet volk en daardoor, door Gods tegenstander (satan) mikpunt nr. 1 bent geworden.

 

Satan doet heel wat om dit kleine volkje in diskrediet te brengen, je hoeft alleen maar naar het nieuws te kijken. En dan te bedenken dat Israël half zo klein is als Nederland!

 

Ze zijn op weinig plaatsen welkom, zelfs niet op het land waar hun voorouders eeuwen geleden leefden. Het is een geestelijke oorlog, de oorlog in het Midden-Oosten.

 

Als ik de ontwikkelingen zo zie de afgelopen jaren, vooral dit afgelopen jaar, doet mij de situatie met Iran denken aan het verhaal in Samuël, het verhaal van David en Goliath.

 

David, een herdersjongen tegenover een reus van 3 meter.

 

Nederland heeft 41526 km² oppervlakte, Israël: 20770 km².

 

Iran: 1.628.750 km², dat is 79 (afgerond) keer groter dan Israël.

 

Amerika ter vergelijking: 9.826.675 km², dat is maar 6 keer groter dan Iran.

 

Iran is dus een behoorlijke reus (Goliath).

 

Het leger in die tijd van David en Goliath, werd belachelijk gemaakt door de Filistijnen (let op dit zijn niet de Palestijnen, dit is een heel ander volk (uit Kreta), de Palestijnen zeggen wel dat ze de Filistijnen zijn, terwijl zij Arabieren zijn).

 

Dus Goliath was een Filistijn van 3 meter en daagde het Israëlische leger uit om één van hen met hem te laten vechten. Ook werd Israël belachelijk gemaakt.

 

Dit is nu ook aan de orde van de dag. Iran daagt Israël uit en Israël/Joden worden belachelijk gemaakt (ik denk dat ik daar geen verdere uitleg hoef te geven).

 

David nam de rol op zich. Hij zei: Als God mij helpt een leeuw en een beer te verslaan zal Hij mij ook helpen met deze Filistijn.

 

De Joden hebben de Babylonische verovering overleefd (leeuw) en ook de Medo-Perzen (beer, Perzen zijn Iran).

 

Amos 5:19 Als wanneer iemand vlood voor het aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang.

Slang staat symbool voor satan.

 

Saul gaf hem zijn harnas, maar David kon bijna niet bewegen.

 

Amerika geeft Israël wapens, maar nu met Obama weinig bewegingsvrijheid of hulp.

 

David die het opneemt tegen Goliath, Israël tegen Iran?

 

Hoe onwaarschijnlijk is dat? Een herdersjongen tegen een reus van 3 meter die een helm, harnas enz. op en aan heeft.

 

David legt het harnas van David af.

 

Gaat Israël alleen op Iran af?

 

Wat zouden de gevolgen zijn voor Iran als Israël deze nucleaire sites bombardeert:

Ik daar wat over op internet opgezocht en vond deze website:

 

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/317-de-waanzin-van-oorlog-tegen-iran

 

 

 

David ging op Goliath af, maar eerst zocht hij stenen voor zijn slinger.

Vijf gladde kiezelstenen.

 

Israël zou zo'n vijf doelen hebben in Iran.

 

Toen ik deze website vond en het artikel las, bracht deze foto mij een herinnering. Ik heb jaren geleden een droom gehad. Ik liep met de heer Perez en de heer Netanyahu op de markt in Israël (zij waren ten tijde van de droom geen president of premier). Zij vertelden over de aanslagen in Israël. Plotseling kwam er een explosie, heel de omgeving zag er uit zoals bij een zandstorm, gelig stoffig. Dhr. Perez zei: het is zo gebeurd. Ik zag een trein uit een bergtunnel komen en nestelende pauwen. Hele vreemde droom.

 

In dit artikel vertellen ze over de zandstormen die in het voorjaar en de zomer (ten tijde van de oogsten in Israël) het Midden-Oosten teisteren en nare gevolgen kunnen hebben na een aanval op Iran.

 

David gaat op Goliath af, pakt een gladde steen, de steen raakt Goliath in het voorhoofd en zinkt daarin weg, zo staat het ook in de tijd, hij zinkt erin weg:

 

1 Sam. 17:En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof den Filistijn in zijn voorhoofd; zodat de steen zonk in zijn voorhoofd, en hij viel op zijn aangezicht ter aarde.

 

Israël heeft bunkerbusterbommen van Amerika, dit zijn verschillende explosieven die om de beurt exploderen, dus ze zinken ook diep weg de grond in.

 

Dan pakt David Goliath's zwaard en doodt hem met zijn eigen zwaard, door hem het hoofd af te hakken.

 

Zouden Iran's nuclaire sites hun eigen ondergang worden?

 

Deze oorlog zou inderdaad waanzin zijn, laten we hopen en bidden dat het niet nodig is. Israël moet vertrouwen op hun God, er is hen heel wat beloofd in de Bijbel:

 

 

Amos 9:15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

 

Zach. 12:9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen Jeruzalem aankomen.

 

God zal Zijn volk nooit in de steek laten, dan zal eerst de regelmaat van dag en nacht moeten ophouden en de hemelen gemeten kunnen worden.

 

Jeremia 31:

36 Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de HEERE, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.

37 Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.

 

Hij zal hen voorspoed geven en Zich over hen ontfermen. Net als alle beloften dat als Israël weer terug in hun land zijn, dat God hun vijanden zal verslaan en met al Zijn kinderen het Koninkrijk zal oprichten op deze aarde en voor eeuwigheid vrede oprichten.

 

Zijn Zoon Yeshua (nakomeling van David) zal op de troon zitten en voor eeuwig regeren…..

 21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen:
13 juli 2013 Drie-eenheid
 

Er is een hoop verwarring over de "drie-eenheid" van God. Ik ga u niet vervelen met allerlei verschillende Bijbelteksten over de zogenaamde "drie-eenheid". Ik ga u alleen vertellen hoe ik de "drie-eenheid" zie, dan kunt u het zelf toetsen aan de Bijbel.

Geloof ik in de drie-eenheid? Nee, dat doe ik niet, want God is één. Wat/Wie is Yeshua/Jezus dan?

Ten eerste zijn wij geschapen naar Zijn beeld. Dus wij lijken op God. Waar bestaat de mens uit volgens de Bijbel?

Wij hebben een lichaam, een ziel en een geest. Even uitleggen....

Lichaam: het lichaam is een stoffelijk, levend geheel, met als belangrijkste deel, de hersenen.
Ik zie de hersenen als een soort radio-ontvanger, de hersenen vangen de signalen op van de ziel en de geest, waardoor wij zijn wie we zijn. Net als bij dementie verliest de persoon niet zijn herinneringen, maar gaat de radio stuk. De hersenen hebben wij nodig om te kunnen functioneren, verstandelijk althans. Als wij dromen, is alleen de ziel en de geest bewust, vandaar dat dromen in symbolen en gevoel.

De ziel: de ziel is onze levenskracht die wij van God hebben ontvangen, het is onze ik, onze diepste persoonlijkheid is daar.
Als onze ziel beschadigd raakt, wordt ons lichaam ziek en deze wordt pas weer beter als de ziel weer geheeld is. De geest en de ziel en het verstand zijn soms niet "één geheel", in de zin van mening en doen en laten (dan knaagt het geweten, of lijdt je ziel). In je ziel voel je je diepste wensen en verlangens en ons verstand en in de ziel is ons geweten gezeteld. Mede door de zondeval, zijn wij niet geheel één.

De geest: met je geest denk je, het is alles wat ons beweegt. De geest geeft dat je emoties hebt, je voelt het in de zintuigen. Je geest laat je huilen en bang zijn. Met je geest communiceer je met God. Onze geest met Zijn Geest, in hoeverre hangt af van jezelf. Je moet er open voor staan. Met je geest kun je ook communiceren met de geestenwereld, daar kun je beter niet open voor staan. God waarschuwt ons daar ook voor.

Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Hij heeft een Ziel (de Vader genoemd), Hij heeft een Geest (Heilige Geest genoemd), Hij heeft ook een lichaam: Yeshua/Jezus. God is alleen in deze drie één. Yeshua/Jezus was er al eerder dan de mens. Hij bestaat niet uit drie personen. Wij zelf toch ook niet. We bestaan wel uit drie delen.

Als wij sterven maakt de ziel en geest zich los van het lichaam. Kent onze ziel/geest God dan trekt dat ons naar het "licht". Kennen wij Hem niet, dan zakken we naar de duisternis. Het lijkt wel natuurkunde.
Symbolisch: wij zijn nu een cocon van een vlinder, hoe meer we God leren kennen hoe mooier onze vlinder groeit, daarom wordt Zijn Woord het levende water genoemd, omdat het ook echt levendmakend is. God heeft een levendmakende Geest.
Als wij God niet leren kennen, groeit er niets levends in deze cocon, als hij dan afvalt is er niets over. Diegene die God kent, daar ontpopt zich een mooie vlinder en deze vliegt naar het licht. Redbull geeft je vleugeltjes, maar dan in plaats van de Redbull is het Gods Woord. Hel is een hel omdat we Gods aanwezigheid missen, die er hier op aarde wel is en mensen die Zijn Geest hebben. In ons leven reist onze ziel en geest mee met ons lichaam, na de dood reist het zelfstandig.

Pas bij de wederkomst zullen wij ons lichaam dan terugkrijgen (of veranderd worden als wij dan nog levend zijn), verheerlijkt (volmaakt) en zullen we weer op deze aarde wonen. God woont dan in ons midden in Zijn Koninkrijk en zijn wij zo vol van Zijn Geest dat wij ons volmaakt gelukkig zullen voelen en zonder zonde. Symbolisch: wij zijn van nature koud en Hij is onze warmtebron, hoe warmer hoe gelukzaliger.
Onze ziel/geest is namelijk niet te vergelijken met de Zijne. Hij heeft een grotere persoonlijkheid, daar is Hij ook God voor.
De kerken maken het veel te ingewikkeld.

Dus drie-eenheid? ik noem het liever een éénheid, omdat zonder één van de drie is het geen éénheid.

---------------------------------Hoofdstuk 8 Goede vrijdag - is vernieuwd! zie:
http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/hoofdstuk8.php
 Waarom zou je geloven? Laatste en 5e deel   -    23 maart 2013

Randy Alcorn

Blauw=toegevoegd door mij

Zwart schuingedrukt: Bijbeltekst

 

Kunnen we in de toekomende wereld dan niet meer zondigen? Satan wordt tijdens het duizend jarig vrederijk opgesloten in het dodenrijk, daarna wordt hij in de poel des vuurs gegooid.

 

Hij kan ons niet meer verleiden.

 

God zal zo dicht bij ons zijn, wij zullen zo vol van Zijn Geest zijn dat het onmogelijk wordt te zondigen.

 

Kan niemand ons zelfs dan irriteren? Wij zondigen niet meer, maar anderen ook niet, dus nee.

 

Zullen we alwetend zijn, net als God? Dat is nooit beloofd, maar we kunnen het nu vragen, dus we zullen de waarheid weten hoe het zat of zit, en nooit meer hoeven twijfelen.

 

Dus we zullen nog heel veel bijleren in de hemel. Ook zullen we dingen te weten komen wat voor invloed wij op andere mensen hebben gehad in ons leven, misschien zal God zelfs ons mee nemen terug in de tijd.

 

Zullen we nog slapen? Als je voldoende tijd en mogelijkheid hebt te rusten en te slapen, waarom zou moe kunnen worden van activiteiten dan een handicap zijn?

 

Zullen we nog werken? Ik denk het wel, maar zal het werken heel anders zijn, lees maar:

Jesaja 65:

 17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen (nare dingen) zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.

19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws.

20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten.

22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.

 23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen.

24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

 

 

 

Jesaja 65 HET BOEK

 

17 Want kijk, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: Zo mooi, dat niemand meer aan het oude zal terugdenken.

 

18 Wees blij; verheug u voor altijd in mijn schepping. Kijk! Ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen een en al blijdschap zijn!

 

19 En Ik zal Mij verheugen in Jeruzalem en in mijn volk en het geluid van klagen en huilen zal daar niet meer worden gehoord.

 

20 Babies zullen niet meer enkele dagen oud sterven; mannen die honderd jaar worden, zullen er niet oud uitzien! Alleen zondaars zullen op een dergelijke leeftijd sterven!

 

21-22  In die dagen zal een man blijven wonen in het huis dat hij heeft gebouwd; het zal niet worden verwoest door vijandige invallen zoals in het verleden. Mijn volk zal wijngaarden planten en de opbrengst ervan zelf eten; zijn vijanden zullen het niet in beslag nemen. Want mijn volk zal net zo lang leven als de bomen en het zal lang genieten van de opbrengsten van het harde werk.

 

23 De oogsten zullen niet worden gegeten door hun vijanden; hun kinderen zullen niet worden geboren om te vroeg te sterven. Want zij zijn de kinderen van hen die de HERE heeft gezegend en hun kinderen zullen ook worden gezegend.

 

24 Voordat zij Mij roepen, zal Ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen Mij praten over wat zij nodig hebben, zal Ik al beginnen hun gebeden te verhoren!

 

25 De wolf en het lam zullen samen eten; de leeuw zal stro eten als een os; giftige slangen zullen niemand meer verslinden, maar stof eten. In die dagen zal niemand meer worden gewond of vernietigd, want op mijn heilige berg zal geen kwaad meer geschieden, zegt de HERE.

 

Wat voor relaties zullen we hebben? Zullen we nog trouwen? Niet met elkaar, Jezus zegt in Mat. 22:

23 Te dienzelfden dage kwamen tot Hem de Sadduceën, die zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem.

 

24 Zeggende: Meester! Mozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen, en zijn broeder zaad verwekken.

 

25 Nu waren er bij ons zeven broeders; en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf; en dewijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder.

 

26 Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot den zevende toe.

 

27 Ten laatste na allen, is ook de vrouw gestorven.

 

28 In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven, want zij hebben ze allen gehad?

 

29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.

 

30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.

 

31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen, hetgeen van God tot ulieden gesproken is, Die daar zegt:

 

32 Ik ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs! God is niet een God der doden, maar der levenden.

 

33 En de scharen, dit horende, werden verslagen over Zijn leer.

 

Wij zullen Zijn bruid zijn. Hij onze echtgenoot.

 

Wij zullen de intiemste relatie met Hem hebben en daarna pas met onze naasten.

Het huwelijk is een schaduw van iets wat er komt.

 

Hij legt het uit met een gelijkenis: een jongen (die gek is van chocolade) vraagt zich af of er wel wat mooiers is dat het snoepen van chocolade. Oudere jongen vertellen hem dat meisjes leuker zijn. Daar kan hij zich niets bij voorstellen.

 

Net zo kunnen wij ons niets voorstellen hoe wij ons zouden voelen als God dichtbij ons leeft en Hij de belangrijkste in ons leven is.

 

Als dan alles gemeenschappelijk is in deze wereld, is er dan nog wel iets privé?

Een voorbeeld is dan:

Openbaring 2: 17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

 

God geeft ons ieder een nieuwe naam, die bij ons past, zo dierbaar zijn wij ieder apart.

 

Zullen we onze huisdieren terugzien? Waarom zou onze Vader die zoveel van ons houdt, deze dieren niet laten herleven, dieren heeft Hij ons oorspronkelijk gegeven omdat zij bij ons leven passen.

 

Iemand zei eens: de hemel lijkt me saai. Geen adrenalinekik. Maar deze persoon laat het overkomen of er geen goed zonder kwaad kan zijn. Deze persoon deed aan bergbeklimmen en extreme sporten.

Maar wie zegt dat er in de toekomende wereld geen zwaartekracht is, dat we niet gewond kunnen raken wil niet zeggen dat het niet spannend en leuk kan zijn. De activiteiten in de toekomende wereld kan wel veel spannender zijn dan al deze “aardse” activiteiten, deze “aardse” activiteiten kunnen dan nog wel eens saai gaan lijken.

We zijn ook niet gemaakt om avonden in een donkere kamer te zitten om naar een televisie te kijken naar mensen/sporters die al deze zogenaamde spannende dingen meemaken.

 

Maar er staat een nieuwe wereld op ons te wachten, en een nieuwe ons.

 

We weten dat ons een superior lichaam in glorie en kracht (1 kor. 15 vers 43) te wachten staat dat als wij opstaan uit de dood of dat we worden veranderd als Yeshua wederkomt en wij nog in het leven staan.

 

U denkt misschien.. is die toekomende wereld… te mooi om waar te zijn?

 

Toch is het wat de God van de Bijbel ons belooft.

 

Joh. 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

Deze toekomende wereld is heel dichtbij…..waarom?

 

Jes 66 vers 8

Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

 

Dit is Israël.

 

http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/253-voortgaande-vervullingen

 

Hierbij eindig ik met een paar van de laatste zinnen uit de Bijbel uit het boek Openbaring 22:

 

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

 

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.

 

17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

 

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.

 

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

 

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

 

21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

 

 

                                             --------------

Waarom zou je geloven Deel 4    -    16 maart 2013

 

Zwart=  uit het boek Hemel – Randy Alcorn

Blauw= aanvulling van mijzelf

 

Bijbeltekst

 

Als het Gods plan was dat we als geestelijke wezens in de hemel zouden leven, dan zou er geen nieuwe hemel en nieuwe aarde nodig zijn. God zal hemel en aarde samen brengen.

Jezus (Yeshua) stierf niet alleen om van een slechte situatie het beste te maken. In Openbaring staat dat de oude aarde voorbij gaat,

 

Openbaring 21:1

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

 

Maar mensen sterven ook, maar wij houden ook niet op met bestaan. We zullen opstaan om op de nieuwe aarde te leven.

 

Ezechiel 43:

 

En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van den weg naar het oosten; en Zijn stem was als het geruis van vele wateren, en de aarde werd verlicht van Zijn heerlijkheid.

 

Een hoop Christenen geloven niet dat we na de opstanding een echt lichaam zullen hebben,ons eigen lichaam. Jezus lichaam lag ook niet meer in het graf, Hij zei ook: Ik ben geen geest, zie Luk. 24:39.

De Joden hadden gelijk toen zij een aards Koninkrijk verwachtten. Dat is namelijk precies wat God hen beloofd had.

 

Niet alleen Hemel en aarde zullen samen komen. Maar wij zullen Gods bruid worden. Maar wat betekent dat? De aarde wordt ook Gods thuis.

 

Als u weet wat het is als de Heilige Geest bij u is, dan kunt u zich daar enige voorstelling van maken. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd; je kunt alleen weten hoe een appel smaakt als je er een hap van neemt. Je zult er mee bezig moeten zijn, je erin te verdiepen (in Gods Woord).

Vol zijn met Zijn Geest (dat is niet continue, dat zijn momenten) geeft je zo’n gelukzalig gevoel, wat met niets anders te vergelijken is. Als dan op de nieuwe aarde God in ons midden is, hoeveel beter zal dan dat gelukzalige gevoel zijn?

 

Romeinen 8:18

 

18 Ik weet zeker dat wat voor lijden we hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien.

 

21 Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.

 

Wat is gelukzalig: het is het best te vergelijken met het gevoel wat tussen man en vrouw is als zij één zijn, of met het gevoel wat je soms hebt als je naar muziek luistert, of als je bij een concert bent. Je nekharen gaan overeind staan, je hart klopt sneller en je tranen in je ogen krijgt. Sommigen ervaren gelukzaligheid zelfs bij een voetbalwedstrijd als Nederland EK-kampioen wordt.

 

Deze gelukzaligheid die de Heilige Geest kan geven kan je uit diepste depressie halen en dat kan muziek of sport niet. Het geloof in God kan je hoop voor de toekomst geven, de rest is slechts tijdelijk.

 

Toen Jezus (Yeshua) zei Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, zei hij niet dat Zijn Koninkrijk niet op deze aarde zal zijn, maar niet in onze maatschappij.

 

Wij kunnen de geschiedenis, of zelfs alle gebeurtenissen in ons eigen leven niet begrijpen als we Gods plan niet kennen. Er is hoop in ons lijden, want het zal niet eeuwig duren, God zal alles goed maken en degenen die op Hem vertrouwen belonen.

 

Openbaring

 

2:26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen;

 

 

3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

Sommigen zullen het idee dat mensen weer over hen regeren geen prettig idee vinden, maar straks zullen dat wel de juiste mensen zijn, die wel het goede doen, dus geen democratie, maar een theocratie. Niemand zal ontevreden zijn, maar juist volmaakt tevreden.

 

Yeshua is niet alleen een plaats voor ons aan ’t voorbereiden, maar hij bereidt ons ook voor, voor de plaats.

 

Mensen zijn gemaakt om koninkrijken te bouwen, maar als we bouwen zonder onze Schepper, dan worden deze koninkrijken hel op aarde. Straks bouwen we weer, maar dan met onze Schepper.

 

Sommigen verwachten dat we weer terug gaan naar het Hof van Eden, deze zal er ook zijn, maar de nieuwe stad Jeruzalem zal er ook zijn met huizen, straten enz. Een stad van 2200 x 2200 km, groter dan elke stad op aarde ook. Een stad met 12 poorten, die nooit sluiten.

 

Geen van onze uitvindingen of vaardigheden zullen verloren gaan, maar toegepast worden op de nieuwe aarde.

 

Zal er geen zee meer zijn? Geen zon en maan zal er meer nodig zijn? Geen zonsondergangen meer?

 

De zee staat symbool de mensen op de aarde:

 

Jesaja 17

 

12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!

 

 

 

13 De natiën zullen wel ruisen, gelijk grote wateren ruisen; doch Hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij zal gejaagd worden, als het kaf der bergen van den wind, en gelijk een kloot van den wervelwind.

 

In Jesaja 60 wordt verteld dat in het nieuwe Jeruzalem dingen gebracht worden over de zee, dus de zee zal er nog wel zijn, maar niet in de zin van bedreigingen van andere volken, waar de zee symbool voor staat, de zee zal ook geen gevaar meer zijn, dus misschien zullen de zeeën kleiner zijn?

 

Sommigen zijn in de veronderstelling dat er geen zon en maan meer zal zijn en dat is gebaseerd op de volgende teksten:

 

 

Openbaring 21:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

 

 

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

 

Maar toch gaan deze teksten over het nieuwe Jeruzalem en niet over de hele aarde.

 

Dus we kunnen er vanuit gaan dat de zon er nog wel zijn zal.

Zullen we glanzen (onze huid) net als toen Mozes van de berg afkwam? God zal in ons midden leven, dus daar zou je vanuit kunnen gaan.

 

 

Ons opstandingslichaam wordt besproken in 1 Korintiërs 15 (groot nieuws vertaling): 

 

 

29 En als er geen opstanding is, wat denken dan de mensen te bereiken die zich voor de doden laten dopen? Als die toch niet worden opgewekt, kunnen ze het evengoed laten!

De doop is ook een teken van de opstanding, als je laat dopen, verwijst dat ook naar een belofte, als je je laat dopen krijg je ook deel aan de opstanding.

30 En wijzelf dan, waarom zouden wij van uur tot uur gevaar lopen? 31 Ja, ik sterf elke dag, zo waar als ik trots op u ben om uw verbondenheid met Christus Jezus, onze Heer. 32 Waartoe zou ik in Efeze met wilde dieren gevochten hebben? Alleen voor dit leven? Als de doden toch niet worden opgewekt, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood.

 

 

 

35 Iemand zou kunnen vragen: Maar hoe worden de doden opgewekt en wat voor lichaam krijgen ze? 36 Een dwaze vraag! Het zaad dat wij zaaien, komt niet tot leven of het moet gestorven zijn. 37 En wat wij zaaien heeft niet de vorm van wat het worden zal; het is maar een korrel, van graan of iets dergelijks. 38 Maar God is het die uit het zaad de plant laat groeien die hij wil, uit elk soort zaad een bepaald soort plant.

 

 

 

39 Ook alle vlees is niet hetzelfde: het vlees van mensen is anders dan dat van vee of van vogels of van vissen. 40 Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde, maar de glans van de hemellichamen is anders dan die van de aardse lichamen. 41 De glans van de zon is anders dan die van de maan en die van de sterren is weer anders; ook verschillen de sterren onderling weer in glans.

Of in de herziene Statenvertaling:

40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.

 

41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Dus zal de glans van de ene opgestane groter zijn dan de ander, zij zullen verschillen in heerlijkheid.

 

42 Zo is het ook met de opstanding van de doden. Iets vergankelijks wordt gezaaid, en iets onvergankelijks wordt tot leven geroepen; 43 het wordt gezaaid als het zwak is, het aanzien niet waard, maar het verrijst in glorie en kracht. 44 Een lichaam van vlees en bloed wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Is er een lichaam van vlees en bloed, dan is er ook een geestelijk lichaam. 45 In die zin staat er ook geschreven:

 

De eerste mens, Adam, werd een levend wezen van vlees en bloed;

maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Het geestelijke lichaam komt het laatst; eerst is er het lichaam van vlees en bloed, daarna het geestelijke lichaam. 47 De eerste mens heeft een aardse oorsprong en is van stof; de tweede mens is van hemelse oorsprong. 48 De mens die van stof is, is het model voor alle stoffelijke mensen. De hemelse mens is het model voor alle hemelse mensen. 49 En zoals wij de gestalte hadden van de stoffelijke mens, zo zullen we ook de gestalte hebben van de hemelse mens.

 50 Wat ik zeggen wil, broeders en zusters, is dit: een mens van vlees en bloed kan geen deel krijgen aan het koninkrijk van God, en wat vergankelijk is, zal geen deel krijgen aan wat onvergankelijk is.

 

 

 

51 Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, 52 opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid. 54 En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met onvergankelijkheid en dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid, dan zal dit woord uit de Schrift in vervulling gaan:

 

De dood is verslonden;

 

de zege is behaald!

 

55 Dood, waar is je overwinning?

 

Dood, waar is je wapentuig?

 

56 De dood heeft als wapen de zonde, en de zonde ontleent haar kracht aan de wet. 57 Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!

 

 

58 Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt, in het besef dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is.

 

Ook nu kun je aan een persoon zien of ze gelukkig zijn, soms stralen ze, zeggen we dan, dan zal dat ook zijn.

 

Wat mijn nog het meest doet verlangen naar de toekomende wereld:

Dat iedereen die nu gehandicapt, doof of blind zijn op één of andere manier, verminkt of anders, hun vreugde zal in de toekomende wereld groter zijn dan dat van ons en wij mogen dat dan aanschouwen. Wij zullen delen in hun blijdschap en verwondering.

 

Net als dat ik straks mijn schoonzusjes terug hoop te zien (die veel te jong stierven) zonder ziekte en lijden: 

 

Ik had een gedicht bij één van hun uitvaart gelezen:

Ze had vol vertrouwen en geloof, haar leven in Gods hand gelegd

Haar hoop was op Hem gericht, had ze mij gezegd

Heel dapper vocht ze elke dag

Deed zo’n pijn als ik haar zag

Lijdzaam wachtte ze op haar wonder

Haar hoop op God, daar kon ze niet meer zonder

Nu in Gods nabijheid, waar ik geloof dat ze mag zijn

In witte klederen, helemaal rein

Waar tranen alleen maar vloeien van blijdschap en dankbaarheid,

een plaats waar niemand lijdt

In gedachten zie ik haar glimlach, terwijl ze zonder moeheid daar wandelt

overtuigd dat God enkel uit liefde met ons handelt

 

Zie ook link:

http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page40.php

Lijden en leven – karma

 

Nergens anders dat in Gods woord, de Bijbel van Israël (het volk van Abraham, Izak en Jacob) in Zijn goede boodschap, in Zijn genade, in Zijn belofte voor de toekomende wereld vinden mensen meer hoop voor hun leven en hun toekomst, zelfs hun toekomst na de dood, dan in welke religie dan ook.

 

Zullen we allemaal dezelfde leeftijd hebben?

In ons DNA staat vast wanneer we volwassenheid bereiken, zullen we dan in dit stadium terugkeren als we ons verheerlijkt lichaam krijgen?

In Jesaja 11 wordt over kinderen gesproken in Zijn vrederijk, dus het zou kunnen dat de leeftijd die zij in hun leven bereikt hebben, ze in de toekomende wereld verder groeien?

Dan zullen er in het begin nog genoeg kinderen zijn en zij zullen opgroeien in een perfecte wereld.

 

Zullen we eten daar? Toen Yeshua opgestaan was heeft hij ook met Zijn discipelen gegeten, zullen we daar dan ook honger kennen. Sommigen zeggen van niet, omdat dat in de Bijbel staat, maar dat staat er alleen maar omdat we daar altijd genoeg te eten zullen hebben.

 

Zullen we dan geen vlees eten? Want anders moeten dieren toch lijden?

We zijn intussen qua ontwikkeling al zo ver dat we vlees kunnen kweken in een laboratorium, of wie weet vinden we een replicator uit net als bij Star Trek, en hoeven we helemaal geen maaltijden meer te bereiden.

 

Maar het zou ook kunnen dan we een hele andere eetgewoonten krijgen net als de dieren in Jesaja 65:

25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt de HEERE.

 

U kent het gezegde:

In de hemel hebben ze geen bier, daarom drinken we het hier.

Zelfs alcohol wordt er gedronken:

 

Jesaja 25:6 En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

 

Wordt vervolgd

 

  

 

 

 Waarom zou je geloven? Deel 3 - 16 februari 2013

 

 
 
We gaan verder met onze studie over de “hemel”. Bron hiervoor is het boek van Randy Alcorn, zie ook deel 1 en 2.
 
 
Wat voor bewustzijn heb je in de “hemel”?
 
In openbaring 6 vers 9-11:
 
 
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
 
 
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
 
 
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
 
 
Wat feiten over degenen die in de huidige “hemel” zijn:
 
(De huidige hemel is het paradijs waarover Jezus (Yeshua) spreekt als hij tegen de moordenaar spreekt en dat is niet de toekomende wereld, de Olam Haba).
 • Er wordt erkent dat zij martelaren zijn (er is na de dood een continuïteit van hun bewustzijn en leven). Onze identiteit is dezelfde, op aarde of in de hemel.
 • Ze kunnen uitroepen.
 • Zij roepen tegelijkertijd, ze zijn zich bewust van elkaar.
 • Zij zijn zich bewust van zichzelf, maar ook van de toestand op aarde.
 • Zij kunnen communiceren met God en hun vragen worden beantwoord.
 • Zij vragen om de veroordeling van hen, door wie ze gedood zijn.
 • Zij herinneren zich hun leven op aarde.
 • Er is tijd in deze “hemel”, ze moeten wachten.
 
 
Wij weten waar familie is die gestorven is en dat we maar tijdelijk van elkaar gescheiden zijn. Wij zullen elkaar wederzien.
 
 
Wij hebben heimwee naar het paradijs van Adam en Eva, we houden van de natuur en houden van dieren en willen bevriend met hen zijn, maar nu zijn zij bang voor ons, althans de wilde dieren. Maar we voelen ons ook thuis in de bewoonde wereld:
 
 
Hebreën 11 vers 10:
 
10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
 
 

Bij een stad denken we aan gebouwen, straten, cultuur, muziek enz.
 
 
Ook in Openbaring wordt een stad omschreven op de nieuwe aarde.
 
 
Waarom zou de nieuwe aarde geen steden hebben?
 
Als de huidige hemel onze plaats zou worden, waarom wordt er dan een nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen?
 
Openbaring spreekt over straten en rivieren en bomen.
 
 
Net als Jezus (Yeshua) de muur neergehaald heeft tussen God en de mens wordt ook de muur neergehaald tussen hemel en aarde.
 
 
Jezus (Yeshua) is niet alleen gekomen om de mens van hun vernietiging te redden, maar ook de schepping zucht. De vloek is echt, maar gelukkig maar tijdelijk. We hebben nooit de aarde gezien zoals God het bedoeld heeft, maar toch zien we sprankjes ervan, net als dat we af en toe een sprankje zien van het lichaam dat ons te wachten staat, perfect en krachtig.
 
 
Twee derde van de christenen geloven dat we niet een echt lichaam zullen hebben. Maar toen God ons schiep werd Geest/Ziel en lichaam samengesmolten, dus waarom niet weer opnieuw in een verheerlijkte lichaam.
 
Als we ons eigen lichaam niet terug zouden krijgen, dat had het graf van Jezus (Yeshua) ook niet leeg geweest. Dan had Zijn oude lichaam in het graf gelegen en was Hij met een nieuw lichaam opgestaan.
 
 
Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen….
 
 
De cirkel van het leven/dood in de natuur komt ons natuurlijk over. Maar de dood is met Adam en Eva gekomen. Het is niet altijd zo geweest.
 
 
Toen we onze kinderen kregen hebben we toch een kamertje voor hen klaargemaakt, met de beperkte middelen die we hebben. God doet dat ook voor ons, maar Hij heeft ongelimiteerde macht!
 
 
Hemel op aarde, daarom noem ik (Randy Alcorn) de toekomende wereld ook hemel.
 
 
Jezus (Yeshua) zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Hij bedoelde daarmee: niet onder de vloek, niet met zonde besmet).
 
Wij mogen deze wereld niet liefhebben: deze wereld onder de vloek, met zonde besmet.
 
 
Nu, op deze wereld, delen wij in de smart van Jezus (Yeshua), de satan is er nu koning. Daarom is er zoveel ellende op de wereld.
 
 
Efeze 6:
 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 
 
De nieuwe regering van de Nieuwe Aarde zal geen democratie zijn. Elke burger op deze aarde zal zijn eigen rol spelen en zal op een positieve manier aanvulling geven op het geheel. Niemand zal waardeloos of nietszeggend zijn.
 
 
Het zullen niet de sterken zijn die de aarde zullen heersen, maar:
 
Mat. 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
 
 
Daniel 7:
 
18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.
 
 

Wordt vervolgd
Waarom zou je geloven? Deel 2

In deel 1 hebben we het gehad over wie we zijn en waarom, hoe het gekomen is dat we zondigen. Hoe we zouden moeten leven als we een goed mens willen zijn. Over wat het verschil is tussen niet geloven en wel geloven, met als voorbeeld Judas.

Daarna over dat je gelukkiger bent als je gelooft. Je bent geen slaaf meer van de zonde.

Dat als we geloven wij Zijn Heilige Geest krijgen, en daardoor wijsheid krijgen en inzicht in allerlei dingen, Hij laat ons geheimen zien en begrijpen.

Wij krijgen de belofte dat we zullen opstaan uit de dood, of als we in de tijd leven waarin Yeshua/Jezus terugkomt, juist helemaal nooit hoeven te sterven

Er wordt ons belooft dat we naar het Paradijs gaan als we sterven. Ook wordt ons belooft dat God een nieuwe Hemel en nieuwe Aarde zal schapen, waarop wij met ons verheerlijkt lichaam tot in eeuwigheid zullen leven met Hem in ons midden.

Paulus verlangt  ernaar om te sterven, hij zegt dat het winst voor hem is. Hij beweert ook dat als je een kind van God bent, als je bent gereinigd in het bloed van Yeshua/Jezus, dat je dood beter af bent. Met andere woorden, het leven na de dood is beter dan dit leven op aarde:

 

Filipenzen 1:
21 
Want voor mij is leven… Christus… en is sterven winst. 22 Maar als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik heen te gaan en bij Christus te zijn, wat verreweg het beste is, 24 anderzijds is het voor u nodig dat ik in leven blijf. 

2 Cor. 5:
We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen. Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien. We zijn vol moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen en bij de Heer intrekken.

Omdat ik dit onderwerp in diepte wat wil bestuderen had ik een boek besteld over de Hemel van Randy Alcorn, hij heeft 25 jaar studie besteed aan dit onderwerp.

In dit artikel zal ik de hoofdpunten naar voren halen. Ook ben ik andere dingen aan het lezen over dit onderwerp, waar ik punten uit zal halen die volgens mij Bijbels onderlegd zijn.

In zijn boek vertelt Randy, dat er weinig mensen zijn die wat van de “Hemel” weten en er zijn zelfs dominees  en pastors die zich geen voorstelling kunnen maken van de toekomende wereld.

Een pastor vertelde hem, dat als hij aan de hemel denkt, dat hij dan depressief wordt. Als hij eraan denkt tot in eeuwigheid rond te moeten dobberen op een wolk met een harp om op te pingelen zou hij liever helemaal niet meer bestaan dan de eeuwigheid te moeten doorbrengen in zo’n plaats.

Zo’n beeld werd ook beschreven in het boek van de avonturen van Huckleberry Finn. Huck vond dat maar niets, (Randy geeft zo aan dat we bijna allemaal een heel verkeerd beeld hebben over het Koninkrijk van God).

Maar wat zou er gebeuren als Miss Watson het volgende te vertellen zou hebben:

 

Dat we in een beter lichaam zouden leven, met de mensen die we liefhebben op een nieuwe aarde met tuinen, rivieren en bergen waar we ongelooflijke avonturen zouden meemaken, zou Huck daar wel meer over hebben willen weten.

Randy zegt dat deze plaats geen plek is voor lichaamloze geesten. Maar dat wij geschapen zijn met een lichaam en dat God ons “ontworpen” heeft als lichamelijke schepsels. 

Ook satan wil ons laten geloven dat de hemel niet veel voorstelt, dat het maar een saaie plek is. Hij wil ons graag laten geloven dat het heel anders is dan het aardse bestaan. Maar hij is een leugenaar, zelfs de vader der leugen.

Maar stel je voor…

 

Stel je voor, een wereld met lachende blije mensen, allemaal gelukkig op een perfecte aarde, alle bomen en planten staan er prachtig bij, niet geel of verwelkt, een plaats met bergen, watervallen, palmbomen, meren enz. Al de mensen die je lief hebt dicht bij je, allemaal met een sterker mooier lichaam dan een topatleet. Dat je naar een boom toe kunt lopen en een vrucht kunt plukken die fantastisch smaakt.  Jezus die op je af loopt met een glimlach op Zijn gezicht en je omhelst.

Randy zegt dat hij hiervoor een Bijbelse basis heeft

 


 

Een plaats waarvan de Bijbel zegt:

 

1 Cor. 2: 9 Met de woorden van de Schrift gezegd:

Iets dat geen oog heeft gezien

en geen oor heeft gehoord

en in geen mensenhart is opgekomen;

iets dat God heeft weggelegd voor wie hem liefhebben.

 

 

 

 

 

 

Hij spreekt in zijn boek ook nog even over de hel, hij zegt dat er maar twee wegen zijn die we kunnen gaan, deze lopen uit op de hel of op de hemel.

 

 

We zijn allemaal zondaars en we verdienen het allemaal om naar de hel/gevangenis te gaan. Maar Jezus heeft Borg gestaan voor de zijnen, alleen door Hem kunnen wij in de hemel komen, als wij in Hem vertrouwen. Zelfs al proberen we al Zijn wetten te houden, wij kunnen die plaats niet verdienen.

 

Als ons dit vrijkaartje aangeboden wordt moeten wij wel een andere leven gaan leiden en moeten wij Zijn boodschap van vergeving wel aannemen en geloven, anders mogen wij er niet komen.

 

De hel is werkelijkheid, de hel is een plaats zonder God, waar Zijn licht niet schijnt, waar diepe duisternis is. Hier op aarde begrijpen wij van allebei de plekken een beetje, er wordt een tipje van de sluier opgelicht.

 

Het Woord van God, de waarheid van de Bijbel verandert ons in mensen die geschikt zijn voor Zijn Nieuwe Wereld.

Als je het niet gelooft, verander je ook niet.

 

Als we Zijn Woord lezen en geloven, worden we daarvoor klaargemaakt. Dit leven is een “cursus” waarin wij leren medemensen te worden, mensen die God en hun naaste leren liefhebben. Geschikt gemaakt voor Zijn ultieme doel. Dat doel is nooit veranderd, hij heeft ons geschapen voor dit doel, het duurt alleen wat langer, maar Hij is geduldig. Hij heeft ons vertrouwen nodig om Zijn plan met ons te laten slagen.

 

Wij moeten Hem als een Vader zien, Die ons liefheeft, ons kent en ons iets onvoorstelbaars wil geven met een karakter/eigenschappen waar dat mee mogelijk gemaakt kan worden.

 

Randy praat ook liever over de hemel dan over de hel. Maar we mogen niet ontkennen dat het bestaat – de hel- Jezus is de weg die daarvandaan leidt, er is geen andere weg.

 

Hij zegt dat de hel een plaats is waar God afwezig is en dat het daarom hel is.

Een plaats van huilen en knarsetanden.

 

Deze hel waar Randy over praat (de huidige hel) is het dodenrijk waar de Bijbel over spreekt, het is de plaats waar de Rooms katholieken over praten als ze het hebben over het vagevuur. Petrus vertelt over Yeshua/Jezus, Die naar het dodenrijk is afgedaald om de mensen die zijn gestorven bij de vloed in Noach’s tijd, Hij heeft ze het evangelie verteld:

 

1Petrus 3:

18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

 

19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/3.html>

 

1Petrus 4:

 

6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/4.html>

 

Ook het dodenrijk zal niet altijd blijven, na het oordeel zal zal in de poel des vuurs gegooid worden, waarin ook de satan en de zijnen.

 

Randy vertelt dat de huidige hemel (het paradijs waarover Jezus spreekt tegen de moordenaar aan het kruis) niet dezelfde “hemel” is als de nieuwe hemel van de “nieuwe hemel en de nieuwe aarde”. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan (zie openb. 21:1).

We zullen er niet eeuwig leven, het is een tijdelijke hemel.

 

2 Kor. 12:

2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;

3 En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),

 

4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/12.html>

 

 

Deel 3 volgt...

In deze hemel zullen God’s kinderen wachten tot God’s plan hier op aarde tot voleinding komt en Hij terugkomt om Zijn Volk te redden van hun vervolgers.

 

En dat duurt niet lang meer. Israël komt steeds meer in het nauw en is meer gehaat dan ooit.

 

Israël reageert volgens de media altijd boven proportie en ze maken altijd burgerslachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. Ze hebben 250 luchtaanvallen uitgevoerd, waarbij zo’n 40 Palestijnen zijn omgekomen. Israël heeft deze aanvallen uitgevoerd, vanwege rond de 550 raketten die deze week in Israël zijn neergekomen.

 

In de tweede wereldoorlog hebben de Amerikanen en de Engelsen Dresden in Duitsland gebombardeerd:

Drie aanvalsgolven, waarvan alleen bij de tweede aanvalsgolf al zo’n 2600 ton bommen werden gegooid, de helft daarvan waren brandbommen.

Bij deze aanvallen in Dresden kwamen zo’n 25.000 burgers om en waren er 30.000 gewonden, in één stad!

 

Ik denk niet dat de mensen in Dresden met pampletten van te voren zijn gewaarschuwd, of met sms-jes!

 

Israël disproportioneel??

 

 

 

 

Psalm 83:

2 O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God!

3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

4 Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

5 Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.

<http://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/83.html>

 

 

 

 

22 september 2012 - Hardop denken

 

 

Sinds 11 september 2001 werden we in Nederland voor het eerst heel bewust geconfronteerd met het moslimterrorisme. Dat is niet alleen de schuld van de Moslims, ook westerlingen hebben daar schuld aan. Amerika wordt vaak beschuldigd van imperialisme, ik denk zeker dat daar een kern van waarheid in zit.

Moslim in het Midden-Oosten voelen zich bedreigd door Israël, want zij zien Israël als een westerse kolonie, land wat wij als westerlingen veroverd hebben (de Engelsen in de eerste wereldoorlog). De reden dat zij zich bedreigd voelen heeft zijn oorsprong in het Zionisme. Ik heb het idee dat Moslims het Zionisme zien als een weg tot een soort Joods Christelijke wereldoverheersing. Dat Christenen en Joden de wereld in handen willen krijgen en de wereld vanuit Jeruzalem willen regeren.

 

Toch is dat niet zo. Westerlingen bemoeien zich met het Midden-Oosten, maar deze schuld moeten ze niet zoeken bij de gewone westerse christelijke/joodse bevolking, maar bij de rijken der aarde die een eigen agenda hebben.

 

 

De wereld gaat wel vanuit Jeruzalem geregeerd worden, maar het initiatief komt van onze God en Heer en niet vanuit ons, dus wij hebben deze intentie niet.

Het Jeruzalem dat over de wereld gaat regeren komt namelijk uit de hemel neerdalen.

Openb. 21:2 Ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad, neerdalen vanuit God uit de hemel.

 

Wij weten (Jood of Christen) dat onze Messias naar deze aarde zal komen om ons te redden van de vernietiging en Hij Zijn Koninkrijk zal oprichten dat vanuit Jeruzalem zal geregeerd worden. Voordat de Messias komt moet Zijn Volk, de kinderen van Abraham, Izaak en Jacob weer in hun land wonen, omdat dat zo in de Bijbel voorzegd wordt.

 

Daarom is er wel dat verlangen naar het huidige Israël geweest (omdat er een verlangen naar Zijn Koninkrijk is), vanuit het perspectief van de Joden, maar zeker ook vanuit het perspectief van de Christenen. Maar dat is niet de echte oorzaak waarom zoveel van Zijn Volk nu is Israël wonen, God heeft hen in Zijn voorzienigheid teruggestuurd naar het land wat Hij hun gegeven heeft.

 

 

 

STATENVERTALING:

Jesaja 42:5-6 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen en Ik zal u verzamelen van den ondergang.

Ik zal zeggen tot het noorden; Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mij zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;

GROOTNIEUWSVERTALING:

Jesaja 43:

5 Wees niet bang, Ik sta naast je. Je kinderen haal Ik terug uit het oosten,

Ik breng ze bijeen vanuit het westen.

6 Tegen het noorden zeg Ik: Geef ze vrij, tegen het zuiden: Houd ze niet tegen.

Breng Mijn zonen en dochters terug, van heinde en verre.

 

 

Dat de Heere een holocaust heeft gebruikt (Hij heeft deze niet veroorzaakt) om Zijn Kinderen naar het land Israël terug te sturen is zeker Zijn bedoeling geweest en is niet door Zionisten gepland om het Midden-Oosten over te nemen.

 

Jesaja 54:

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.

8 In een kleine toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

 

Dat is de hand van God. Pas als onze Messias terugkomt, zal Yeshua/Jezus een nieuw Koninkrijk oprichten. Maar eerst veranderen wij van vergankelijke mensen naar onvergankelijke mensen, ook de wereld zal veranderen. 

Het nieuwe Koninkrijk zal niet van deze wereld zijn.

Terwijl dat bij de Moslims wel zal zijn bedoeld, (dat wereldkalifaat) denk ik, namelijk een werelds gebeuren (een gebeuren in deze huidige wereld).


Wij Christenen/Joden op onze beurt zijn bang (omdat het aantal Moslims toeneemt in Nederland) dat Moslims een soort wereldkalifaat willen oprichten en zij ons gaan vervolgen, dit zie je al in moslimlanden waar Christenen/Joden in de minderheid zijn, en dat ze ons zullen dwingen te bekeren tot de Islam en dat de Sharia ingevoerd zal worden en dat onze cultuur en waarden kapot zullen gaan en verdwijnen. Sommige Christenen zijn zelfs bang dat de antichrist uit de moslimwereld zal komen.
 
Westerse vrouwen zijn bang dat zij hun gelijkwaardige positie kwijt zullen raken die er in de Joodse en Christelijk cultuur heerst (behalve dan in de meest orthodoxe kringen).

Maar helaas zal de eindtijd een nare tijd worden voor Joden en ook Christenen, anders hadden zij door Yeshua/Jezus niet gered  hoeven worden.

 

Wat voorzegt de Bijbel bijvoorbeeld over Egypte in het Gods Koninkrijk:

 

Jesaja 19 vers 23

Te dien dage zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte, en de Egyptenaars in Assyrie komen zullen; en de Egyptenaars zullen met de Assyriërs den Heere dienen.

25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriers, het werk mijner handen, en Israel, Mijn erfdeel.

 

GROOTNIEUWSVERTALING

Jesaja 19

23 In die tijd zal er een verbindingsweg lopen tussen Egypte en Assur. Assur zal Egypte bezoeken en Egypte Assur, en samen zullen zij de Heer dienen. 24 En Israël zal zijn plaats hebben naast Egypte en Assur, het zal een zegen zijn voor heel de wereld. 25 De almachtige Heer zal het zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, gezegend Assur, mijn werkstuk, gezegend Israël, mijn eigen bezit.’

 

De Bijbel zegt ook de Israëls grenzen ook niet veel zullen veranderen en dat zij ook geen landen rondom zullen innemen of veroveren, maar zij zullen wel, als zij bedreigd worden in hun bestaan, terugslaan.

Maar zij hoeven niet bang te zijn voor een wapen dat eventueel tegen hen gemaakt zal worden (een kernwapen van Iran bijvoorbeeld):

 

Jesaja 54:

16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk, ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.

17 Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong die in het gericht tegen u opstaat , zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

 

GROOTNIEUWSVERTALING

Jesaja 54

15 Als ze je bestormen, is het tegen Mijn bevel, en wie je bestormen,

leggen het tegen jou af.

16 Ik heb de smid geschapen, de smid die het kolenvuur aanblaast en de wapens smeedt. Zo heb Ik ook de verwoester geschapen, die de wapens gebruikt om te doden.

17 Daarom zal geen wapen dat tegen jou is gesmeed, iets kunnen uitrichten. En wie jou voor het gerecht daagt, wordt zelf veroordeeld.

Dat is wat Ik voor mijn dienaren heb weggelegd. Hun geluk hebben zij aan Mij te danken. Dat zijn mijn eigen woorden.’

 

Daarom is Israël nog steeds in haar plaats.

 

Deut 7:

6 Want je bent een volk dat de Heer is toegewijd. Op jullie heeft Hij Zijn keus laten vallen; Hem behoor je toe. In tegenstelling tot alle andere volken op aarde zijn jullie Zijn kostbaarste bezit.

7 Raakte Hij soms op jullie gesteld omdat jullie de andere volken in aantal overtroffen? Liet Hij daarom Zijn keus op je vallen? Nee, want jullie waren van alle volken het kleinste.

 

Israël is geliefd door God, maar in de wereld is zij het meest gehate volk, de satan het op hen gemunt, (omdat zij Zijn Volk zijn) en vult mensen hun hoofd met leugens en haatgevoelens.

Maar omdat Israël het meest geliefde volk van God is, wil niet zeggen dat zij rechtvaardiger of beter is dan een ander volk, maar zij krijgt bijzondere genade van de Heer. God is een genadig God.

 

Satan heeft een duister plan met de wereld, er bestaat denk ik wel een rijke groep op de aarde is die door de satan geleid wordt en die ons gewone mensen bespelen en veel invloed uitoefenen in de politiek, waardoor er haat ontstaat tussen bepaalde bevolkingsgroepen, waar een bepaalde “agenda” gevolgd wordt.

De oorlogen die er zijn gevoerd in de naam van terrorisme of iets anders, alleen gevoerd worden omdat zij het grote geld als afgod hebben.

 

Daarom zet ik bij sommige berichten op het nieuws vraagtekens erachter en vraag ik mezelf af wat er echt achter zit. Sommige dingen kloppen gewoon niet en zijn ronduit vreemd, ik denk dat een hoop mensen dat kunnen beamen.

 

De satan wil mensen tegen God opzetten, maar ook tegen elkaar. Dus als mensen (Moslim of Christen, Jood of wat dan ook) moeten we uitkijken voor leugens en niet zomaar alles geloven. De satan wil dat we elkaar haten en uitmoorden, hij zoekt oorlogen en ellende.

 

Laten we daarom liefde tot onze medemens hebben en ieder mens apart oordelen en niet alleen wantrouwen omdat iemand een ander geloof heeft of een bepaalde nationaliteit heeft, benadelen, maar de goede dingen delen en elkaar vrij laten in wat we geloven en elkaar respecteren en vrij laten. Dat is namelijk liefde… En liefde kent geen angst en wantrouwen.

 

1Cor.13

1 Al sprak ik de talen van mensen en engelen:

als ik geen liefde had,

was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken.

2 Al had ik de gave om te profeteren

en doorgrondde ik alle geheimen

en wist ik alles wat er te weten is,

ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen:

als ik geen liefde had,

was ik niets.

3 Al gaf ik mijn hele bezit weg

voor eten voor de armen,

al gaf ik mijn lichaam

en kon ik me daarop beroemen:

als ik geen liefde had,

zou het me niets baten.

4 Liefde is geduldig en vriendelijk.

Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak,

in eigendunk.

5 Ze gedraagt zich niet grof,

ze is niet uit op het eigen belang.

Ze raakt niet beledigd,

ze rekent het kwaad niet aan.

6 Ze verheugt zich niet in onrecht,

ze vindt vreugde in de waarheid.

7 Ze kan alles verdragen,

ze blijft geloven, blijft hopen,

nooit geeft ze het op.

8 De liefde zal nooit ophouden te bestaan!

Het profeteren zal verdwijnen,

het spreken in klanken zal verstommen,

alles wat wij weten, zal afgedaan hebben.

9 Want beperkt is ons kennen

en beperkt ons profeteren.

10 Wanneer het volmaakte komt,

zal wat beperkt is, verdwijnen.

11 Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,

dacht ik als een kind,

redeneerde ik als een kind.

Toen ik een man werd,

legde ik af wat kinderlijk was.

12 Nu kijken we nog in een spiegel,

we zien niet rechtstreeks,

maar dan staan we oog in oog.

Nu is mijn kennis nog beperkt,

maar dan zal ik volledig kennen.

Zoals ikzelf door God gekend word.

13 Zo resten ons dan:

geloof en hoop en liefde.

Deze drie.

Maar de liefde is de grootste.

 

 

Er worden zoveel leugens verspreid in de wereld en daarom moeten we waakzaam zijn en ons niet laten ophitsen. We moeten mensen niet over één kam scheren, maar in liefde God vertrouwen, Hij belooft dat alles goed komt.

 

Onze huidige wereld in de 21e eeuw zoveel anders en onrustiger, ook met het internet, ook mede namens de zogenaamde kredietcrisis/economische crisis.

 

 

 

Deze crisis kan ook een aanwijzing zijn dat we in de eindtijd leven, want Babylons rijkdom zal worden verwoest. Net als het Romeinse Rijk uit elkaar viel, viel ook het Sovjet Rijk, en zo zal ook Amerika en de EU uit elkaar vallen uiteindelijk.

 

Niets blijft hetzelfde…

 

De geschiedenis herhaalt zich….
Waarom zou je geloven?

 

Heeft God ons volmaakt geschapen? Ja. Waarom zondigden Adam en Eva dan? God heeft mensen met een eigen wil geschapen, Hij heeft geen robotten geschapen, Hij wil dat wij een eigen wil hebben en bewust voor Hem kiezen. Daarom zijn we in staat het goede te doen! Protestanten zullen u vertellen dat we dat niet kunnen, maar waarom zou God iets van ons eisen wat we niet kunnen?

 

Deut.30:

11 Want deze geboden zijn niet te zwaar om te worden nageleefd.

12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen.

13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen.

14 Nee, zij zijn vlakbij (in uw hart en op uw lippen) zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende.

16 Ik heb u vandaag opgedragen de HERE, uw God, lief te hebben, Zijn paden te volgen en Zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De HERE, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen.

 

Waarom zouden Adam en Eva dan gezondigd hebben? Waarschijnlijk omdat wij net als zij zo zelfverzekerd zijn dat wij denken als de duivel ons verleid, wij denken, dat wij zelf goed kunnen beoordelen wat de gevolgen zullen zijn als wij ons laten verleiden, zijn wij net zo wijs als God?

 

Hij heeft ons geschapen, hij heeft alle natuurwetten gemaakt. Hij kent wel de gevolgen als wij struikelen!

Wij zijn wel goed geschapen, maar ons beoordelingsvermogen ligt nog in de kinderschoenen.

 

Is het niet zo, dat als wij zondigen en de gevolgen daarvan zien, dat we vaak spijt hebben en graag alles ongedaan zouden willen maken?

 

Daarom heeft God Adam en Eva gestraft en het paradijs uit gezet en als liefhebbende Vader ze de kans gegeven te laten zien dat zij zonder Hem kunnen. Hij heeft ons nu al bijna 6000 jaar de tijd gegeven te bewijzen dat we het zonder Hem kunnen, dat is nodig, omdat Hij anders nooit onze Koning kan zijn. Hij wil namelijk Zijn Koningschap niet opdringen, zonder genoeg bewijsmateriaal. Na deze 6000 jaar neemt Hij ons de regie uit handen en zal hij 1000 jaar bewijzen hoe het onder Zijn regering gaat, dan bewijst Hij dat het onder Zijn regering wel goed gaat. Het 1000-jarig vrederijk.

 

 

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk, voor alle zonden die wij doen op deze aarde! De satan heeft er een aardig handje in. Maar wij dachten dat wij hem wel aankonden.

Daarom zijn er mensen die in hele ernstige zonden vallen. Dit zijn mensen die de deur voor de satan heel ver open gezet hebben en misschien niet meer te redden zijn, tenzij zij zichzelf in Zijn handen leggen, maar dat willen zij vaak niet meer.

Hoewel dat God verdriet doet, want Hij houdt van ieder mens dat Hij gemaakt heeft.

Dus van de satan moeten wij ons ver verwijderd houden.

Daarom wordt hij straks die duizend jaar in de onderwereld opgesloten, God kan hem namelijk wel aan.

 

Maar God laat ons niet helemaal los. Hij heeft via Mozes ons Zijn wet gegeven, oftewel richtlijnen voor een gelukkig leven.

Daarbij is Hij als Yeshua/Jezus naar deze aarde gekomen als mens om te laten zien dat Hij ons liefheeft. Dat Hij zelfs bereid was voor ons te sterven, dat Hij wilde laten zien, dat Hij ook geleden heeft als mens en dat Hij weet wat het is om te lijden, Hij is ons daarin gelijk geworden. God wilde daardoor laten zien dat hij lijdt onder onze zonden en dat Hij bereidt is ons deze zonde te vergeven, als wij maar voor Hem kiezen, en vertrouwen dat Hij ons vergeeft.

 

Dit laatste is heel belangrijk:

Judas verraadde Yeshua, maar dat was niet zijn grootste fout. Zijn grootste fout was dat hij er niet op vertrouwde dat God hem zou vergeven. Hij had wel spijt, hij bracht zelfs het zilver terug wat hij voor zijn verraad had gekregen. Dat hij niet wilde geloven dat God hem zou vergeven is bewezen doordat hij zelfmoord pleegde, hij had door Wie hij had verraden en misschien had hij gehoopt dat als Yeshua echt de messias was, want dat geloofde hij niet, zichzelf zou redden. 

 

Petrus verloochende Yeshua, hij had ook spijt net als Judas, hij huilde bitter, alleen Petrus hoopte en vertrouwde er wel op dat Yeshua hem zou vergeven en dat deed Yeshua ook.

 

Judas had door dat hij een onvergeeflijke zonde had gedaan en hij wist dat de wet hem vervloekte. Maar Yeshua is juist gekomen om ons te vertellen dat Hij ons wil vergeven als wij Hem maar blijven vertrouwen en Hem blijven navolgen en zijn geboden houden. Judas geloofde niet.

 

Het boek Openbaring zegt ook dat God mensen kiest om de volgende redenen:

Openbaring 12:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

Openbaring14:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Openbaring 22:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

 

Het geloof in Jezus is dus vertrouwen/geloven dat God onze zonde wil vergeven, door deze zonde niet zullen wanhopen, maar vergeving vragen en God blijven gehoorzamen en navolgen.

 

De Heere kan en wil onze zonde vergeven, maar als wij Hem niet meer navolgen en Zijn geboden niet houden, lijkt het alsof we de moed op hebben gegeven en is het net of wij Hem niet meer vertrouwen.

 

Waarom zouden we dan geloven, waarom zouden we Zijn geboden opvolgen? Wat levert ons dat op? (om het maar even heel zelfgericht te zeggen)

 

Ten eerste een ieder die gelooft krijgt de belofte van de Heilige Geest. Waarbij de Heere op een bijzondere manier tegen ons spreekt en ons helpt en inspireert. Hij laat een ieder Zijn licht zien, Zijn liefde en krijgt wijsheid en inzicht. Wat tot gevolg heeft dat je een gelukkiger mens bent en je ook een beter mens bent voor je naaste.

Hij laat je Zijn geheimen zien, Yeshua sprak in gelijkenissen, dat alleen Zijn kinderen begrijpen wat Hij bedoelt.

Door Zijn Geest krijg je inzicht in Zijn plan met ons en deze wereld, waar Hij over uitweidt in Zijn Woord.

Bij Pesach gedenken we Zijn dood, waarna hij opstond uit de dood, waarbij Yeshua als eerste een verheerlijkt lichaam krijgt.

Bij Zijn wederkomst zullen Zijn kinderen die in het graf liggen opstaan uit de dood in een verheerlijkt lichaam (bovennatuurlijk lichaam)  hetgeen wij ook zullen krijgen bij zijn wederkomst, waarbij al Zijn kinderen die dan nog leven nooit hoeven te sterven.

 

1 Kor. 15:

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is (Adam) , zo is ook de opstanding der doden door een Mens (Yeshua).

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

 

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

 

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;

37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.

38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.

 

40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster (de één zal meer stralen dan de ander).

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

 

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt (Een bovennatuurlijk lichaam). Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

 

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

 

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden (we krijgen een eeuwig lichaam en zullen nooit sterven).

53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

 

2 Kor.5:

 

1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken (ons lichaam) wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

 

4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde (wij willen niet sterven, maar een verheerlijkt lichaam krijgen).

5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft (de Heilige Geest als bewijs dat wij bij Hem horen).

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;

7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.

 

9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

 

 

Je gaat hierdoor alles in perspectief zien en dat geeft heel veel hoop op een nieuwe toekomst, namelijk in Zijn Koninkrijk.

 

Protestanten stellen zich voor: een eeuwigheid God loven en prijzen en we leven in een soort hemel, waar we continue zingen en prijzen, maar is dat het waar en is dat het enige?

 

De Bijbel licht heel wat doekjes op over wat hierna komt in Zijn Koninkrijk.  In het kort, de Bijbel vertelt ons dat de dieren niet meer bang voor ons zullen zijn en roofdieren ook gras zullen eten, dat een kind zijn hand in een slangenkuil kan stoppen zonder gewond te raken. Een lammetje naast een leeuw kan liggen.

 

Als je ergens je best op doet, alles zal lukken en je ervan zal kunnen genieten. Dat God bij ons woont en Hij ons licht zal zijn en we geen zon of maan meer nodig hebben en er ook geen nacht meer zal zijn. In de hemel zullen er geen huwelijken meer gesloten worden en we zullen dat ook niet missen.

 

Ik stel mezelf altijd voor dat ik tot in de eeuwigheid met allerlei mensen uit allerlei tijden kan praten en eten en we dat nooit zat worden. We worden nooit meer ziek, er zijn geen tranen meer, behalve van blijdschap. Niemand zal geen gebreken meer hebben. Geen onkruid meer, geen ongedierte.

Je zal je nooit meer onzeker voelen, geen negatieve gevoelens meer. Er wordt ons heel veel belooft.

Ik geloof ook (waarom weet ik niet), dat al onze uitvindingen op aarde niet voor niets zullen zijn (de goede dan) en nog zullen worden verbeterd.

 

Maar in deel 2 ga ik hier nog verder op in.

 

Zegen toegewenst.

 

 


De macht van woorden
Dit is een artikel van Sarah Morton, met toestemming geplaatst:
 

http://www.dus-sarah-morton.info/ en www.afwijkend-en-toch-zo-gewoon.nl

 

Als schrijver en columnist ken ik de kracht van woorden. 

In deze maatschappij lijken woorden de belangrijkste en sturende manier van communicatie. Het kenmerkt ons sociale structuur, we kunnen gevoelens en ideeën delen. Hoewel non-verbale taal het grootste deel van onze communicatie uitmaakt, kennen we daar minder waarde aan toe.

 

De taal van deskundigen en andere 'autoriteiten' kan zich uiten in verdeel-en-heers, doordat men alleen nog binnen de kaders van een bepaalde leer elkaar bekijkt. Tot zover iemands bewustzijnsruimte afhankelijk is van woorden.

Het karakter van iemand verdrinkt in al die rapporten, diagnoses en prognoses.

Vaktaal kan de essentie vernietigen en mensen in voorwerpen of medische objecten veranderen. Door niet meer van 'personen' of 'mensen' te spreken, maar van ziektebeelden of 'geval', lijkt de buitenwereld niet meer geschokt door wat er met 'patiënten' gebeurt. Het gaat immers niet over mensen, maar over 'gevallen'. Zij zijn kansloos gemaakt, doordat de maatschappij hen niet meer als volwaardig ziet.

 Prognoses lijken een script die de toekomst in grote lijnen plannen. Een voorspelling die zichzelf waarmaakt. De 'patiënt' heeft geen recht van spreken, want die heeft geen ziekte-inzicht.

Met woorden als 'wilsonbekwaam', 'onhandelbaar' of 'een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving', kunnen des-kundigen iemand afschrijven en treft henzelf geen blaam. Zij lijken de volmacht te hebben om iemand te beoordelen volgens hun aangeleerde denkwijze en met verregaande conclusies. Ze denken binnen de kaders van hun eigen leer of vak, wat daarbuiten ligt, negeren, ontkennen of weren ze. 

Men denkt in problemen, gedrag, nummers, symptomen en ziektebeelden, in plaats van gevoelens, ervaringen, iemands wensen, verhaal en de mens zelf. Je wordt het zwijgen opgelegd, laat staan dat je in een gesprek van mens tot mens je gevoelens kan uiten en je verhaal kan vertellen en men aan de slag gaat met je wensen. 

De psychiatrie heeft een wetenschappelijke status en kan naar believen (met instemming van een rechter) iemand jarenlang opsluiten en ziek maken met chemische middelen, eenzame opsluiting en hersenspoeling, zonder dat de behandelaars in gewetensnood hoeven te komen. Het 'behandeling', 'zorg', of zelfs 'therapie' noemen, laat het legitiem klinken. Met andere woorden (letterlijk) kun je de betekenis verhullen.

Voor psychiatrische ziekten is nagenoeg geen medisch bewijs. Het is een interpretatie van gedrag.

Lees verder zie kolom aan de linker zijde 

 

15 maart 2012 video van He is coming
Een video van een You Tube kanaal, over de zons- en maansverduisteringen in de jaren 2014-2015. 

http://www.youtube.com/user/Heiscoming11Deel 2 Daniëls tijdlijn - een mogelijke datum voor Zijn wederkomst, dus waakt!

 

In dit deel niet meer zo veel vertaalde theorie, maar een groot deel eigen theorie (met de nadruk op theorie, neem dit dus niet aan voor waarheid, maar voor een mogelijke verklaring van profetie.

 

Kleuren van de tekst:

Blauw= van mij

Zwart= is tekst van bijv. wikipedia

Zwart= tekst uit de Bijbel

Groen=vertaalde theorie van daniels timeline

 

 

Ik zelf heb nog wat ontdekt, wat echt in het plaatje lijkt te kloppen:

 

Op Tu B'Av, dat is op de 15e AV, zie beschrijving onder, in het schema, is een dag waarop veel getrouwd wordt. Deze dag valt precies 45 dagen voor Rosh Hashana, tussen de 1290 en de 1335 dagen van Daniël zit 45 dagen. Zou dit er iets mee te maken hebben? In het schema Þ zie je dat ik de dagen tel.

 

Tu B'Av (Hebrew: ט"ו באב, the fifteenth of the month Av) is a minor Jewish holiday. In modern-day

Israel, celebrated as a 

 

15e van de maand av is een kleine Joodse feestdag. In het moderne Israël is het de dag van de liefde, een

(Hebrew: חג האהבה‎, Hag HaAhava) holiday of love, it is similar to Valentine's Day.[1][2] It is considered a very desirable           soort Valentijnsdag. Het is een geliefde datum/dag voor Joodse huwelijken.

date for Jewish weddings. According to the Talmud, Tu B'Av was a joyous holiday in the days 

Volgens de Talmud, was Tu B'Av een blije feestdag in de dagen van de Tempel in Jeruzalem, die het

of the Temple in Jerusalem, marking the beginning of the grape harvest. Yom Kippur marked the end of the grape harvest.

 begin van de druivenoogst markeert. Yom Kippur markeerde het einde van de druivenoogst.

On both dates, the unmarried girls of Jerusalem would dress in white go out to dance in the vineyards.

Op beide data kleden ongetrouwde meisjes zich in het wit en gaan naar de wijnvelden om te dansen.

Op deze dag konden jonge mannen hun bruid uitkiezen.

Geplakt uit <http://en.wikipedia.org/wiki/Tu_B'Av>

 

Misschien kiest de Heere deze periode uit om Zijn Bruid uit te kiezen.

Waarschijnlijk gebeurt er in deze periode iets wat Gods kinderen doet zuchten en uitroepen en tegelijkertijd uitmaakt wat voor mens je bent, wie je bent.

 

Ezechiel 9 : 4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden.

 

 

Openbaring 3: 4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

 
 

In de Mishna Maseches Taanis staat: Rebbi Shimon Ben Gamliel zegt: “Er waren geen betere dagen voor de Bnei Yisroel dan Tu B’Av en Yom Kippur.”

Hiervan zien wij dat Tu B’Av gezien werd als de grootste Yom Tov (feestdag)! Tu B’Av is precies het tegenovergestelde van Tisha B’Av , wat wij amper een week geleden hebben gehad. Op Tisha B’Av rouwen wij over dood en vernietiging. Op Tu B’Av hebben wij het over liefde, leven, en de voortzetting daarvan.

De Talmoed vermeld dat op de 15e Av ‘De Bnos Yisroel (dochters van Israel) dansten in de wijnvelden en zongen terwijl de ongetrouwde jonge mannen kwamen om hun bruid ‘uit te kiezen.’ Dit was de dag voor Shidduchim (huwelijks partners).

Wanneer wij naar de Joodse kalender kijken, zien wij dat Tu B’Av precies 40 dagen is voor de 25e van de maand Elul, de eerste dag van de Schepping. Adam was geschapen op Rosh Hashana – vrijdag, de eerste dag van de Schepping – wat betekend dat de Schepping begon op de 25e van Elul.

Chazal leren ons dat 40 dagen voor de geboorte van een kind het besloten wordt in shamayim (hemel) met wie hij/zij zal trouwen. De shidduch wordt precies 40 dagen voor ‘het begin’ gemaakt. De 15e Av is daardoor dan ook ‘de Shidduch’ (huwelijk)  van de wereld.

De Bnei Yissoschar schrijft dat deze dag vanaf oudsher al voorbestemd was voor shidduchim (huwelijken). Hij legt dit uit door twee andere gebeurtenissen aan te halen die Chazal hebben gekozen als redenen voor deze feestdag. Beide hebben te maken met shidduchim.

1 , dat de shvatim (stammen) toegestaan werden om met elkaar te trouwen.

2,  dat het verbod voor de shvatim om te trouwen met vrouwen van de stam Binyamin werd opgeheven (na de ‘burgeroorlog’ van Pilegesh B’Givah, zie Shoftim/Richteren).

Dat is waarom Chazal deze dag hebben gekozen voor dit soort vreugde, en geen al bestaande Yom Tov als Yom Kippur.

De Bnei Yissoschar gaat verder, dat 15 Av een dag van een goed begin en grote hoop is voor zowel Klal Yisroel als voor de individu. Dit is waarom deze dagen grote vreugdevolle feesten waren voor geheel Israel. En zo zullen ze dat ook zijn in de toekomst… wanneer feesten (simches) en de dagen van verblijding weer terug zullen keren naar Yisroel.

Zoals het zegt, “Dit is de Eeuwige. We hebben gewacht op Hem.  Wij zullen verblijd zijn en ons verheugen in Zijn verlossing” – Yeshaya 25:9.

 

Moge wij de komst van Moshiach Tzidkeinu snel zien, spoedig in onze dagen, en deze vreugdevolle feesten zelf meemaken!

 

Geplakt uit <http://onlineookjoods.wordpress.com/2011/08/15/joodse-dag-van-liefde-en-shidduch-van-de-wereld/> 

Dan gaat het er zo uitzien:
Als u verder wilt lezen kunt u het artikel hiernaast links aanklikken....Daniël's tijdlijn - 1 januari 2012

 

Waarschuwing: dit verslag gaat over een theorie van de website www.danielstimeline.com welke een mogelijke datum voor de wederkomst van Yeshua/Jezus naar voren brengt. Een theorie, die nadat ik de video heb gezien, voor mogelijk acht!

 

Deel 1

Kleuren van de tekst:

Blauw= van mij (ik heb er soms dingen aan toegevoegd)

Zwart= is tekst van bijv. wikipedia

Zwart= tekst uit de Bijbel

Groen=vertaalde theorie van daniels timeline

 

Dit is een verslag van een video over de tijdlijnen van Daniel.

De link van de video http://www.waytozion.org/video/stream/timeline/timeline.html

Deze video staat op de volgende website

www.danielstimeline.com

Ik heb al eens over Daniel's kaart geschreven in een artikel van mij op: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page21.php

 

Ik heb nu dus een verslag gemaakt in het Nederlands over deze video, omdat ik het een sterk verhaal vind. Deze mensen die deze video hebben gemaakt beweren niet dat zij profeten zijn en dat het zo echt gaat gebeuren, maar ik vond het heel knap in elkaar gepuzzeld en zeker de moeite waard om er een verslagje van te maken.

Zij denken dat de wederkomt van Yeshua/Jezus in 2016 zal zijn.

 

Misschien gelooft u niet in een datum prikken voor de wederkomst e.d., maar de Bijbel vertelt ons heel duidelijk dat wij het wel kunnen weten, lees u maar mijn artikel op: http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/page29.php De dag en het bijna het uur van de wederkomst.

 

Naast deze theorie kunt u het verhaal van Pastoor Mark Biltz leggen, wiens studies Joodse wortels hebben. Hij heeft een studie gemaakt van zon- en maansverduisteringen. Deze verduisteringen schijnen in het jaar 2014/2015 (5775 Bijbelse/Joodse jaar) precies overeen te komen met een aantal Bijbelse/Joodse Feestdagen <http://www.hetgeheimderwetteloosheid.nl/april2008.php>

Dit komt niet veel voor, deze verduisteringen kwamen ook voor op Bijbelse/Joodse Feestdagen in het verleden, bijvoorbeeld toen de andere helft van Jeruzalem in handen kwam van Israel in 1967.

 

Vervolg:

Zie linker kolom (lijst artikelen) 1 januari 2012 Daniëls tijdlijn... 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content