Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
 
Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?

We zouden dan eigenlijk eerst een stukje geschiedenis moeten herhalen.

 

We weten allemaal dat Abraham, de voorvader van de Joden uit Ur vertrok naar Kanaän. Hij vestigde zich daar. Onder David was het rijk van Israël nog niet gescheurd, dat gebeurde pas in Salomo's tijd. De kaart hieronder geeft het rijk aan toen het verdeeld was in Juda en Israël.

 

 

830 voor C.

 

Daarna is Israël natuurlijk verovert geweest door verschillende rijken, waarbij de Joden soms verjaagd of meegenomen werden naar andere landen of continenten. Het komt natuurlijk door hun religie en identiteit, dat ze nog steeds herkenbaar zijn als Joden. Zeker toen ze vervolgd werden door Hitler verlangden ze naar een eigen thuisland.

 

  • De Oud-Grieken duidden met de naam Palestina de kuststreek aan waar de Filistijnen woonden. De Filistijnen kwamen van Cyprus en hun cultuur is verloren gegaan. Zij waren volgens de Bijbel/Torah vijanden van de Joden (de Bijbelse strijd van David tegen Goliath spreekt daarover). Later gebruikten de Grieken (en de Romeinen) de naam Palestina ook voor het 'land der Joden'.

 

Pasted from <http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina>

 

De Palestijnen noemen zichzelf Filistijnen.

 

Wie zijn de Palestijnen?

 

In deze tijd was er ook geen homogeen Palestijns volk, maar woonden een groot aantal bevolkingsgroepen in het gebied: Arabieren (moslims en christenen), Joden, Bedoeïenen, Turken, Armeniërs, Bosniërs en andere groepen.

 

Pasted from <http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnen>

 

  • De Britten kregen van de Volkenbond de opdracht om in het Mandaatgebied Palestina een Joods Nationaal Thuis ("a national home for the Jewish people") te doen ontstaan.
  • Aanvankelijk omvatte dit mandaatgebied Palestina ook een groot stuk land ten oosten van de Jordaan, maar in 1923 werd dat deel semi-autonoom en kreeg het de naam Transjordanië (het latere Jordanië). Vanaf dat moment gold de naam Palestina voor het resterende grondgebied westelijk van de Jordaan.

 

Pasted from <http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina>

 

Volkenbond (Verenigde Naties geworden).

 

 

 

 

De Engelsen hebben het Britse Mandaat gebied van Palestina/Trans-Jordanië verdeeld, 80% ging naar de Arabische bevolking (eigenlijk de echte Palestijnse staat) het huidige Jordanië. De andere helft was bedoelt het Joodse volk een thuisland te geven.

 

Tussen 1920 en 1947 was er onder de bevolking (van het linkse deel) veel onrust en moordpartijen. Omdat er toen al Joodse imigranten het linkse deel van het Britse Mandaadgebied binnenkwamen was het Arabische gedeelte van de bevolking daar niet blij mee. Daarom werd in 1947 door de Verenigde Naties een resolutie ter stemming gebracht, deze resolutie hield in dat het stukje wat eigenlijk bedoeld was voor de Joodse staat ook nog verdeeld werd in twee stukken. Eén voor de Joden en één voor de Arabische bevolking.

 

Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Resolutie 181

Van de

Algemene Vergadering van de VN

Datum

29 november 1947

Stemming

Voor: 33 Onth.: 10 Tegen: 13

Onderwerp

Arabisch-Israëlisch conflict

Beslissing

Beeïndiging van het Britse mandaatgebied Palestina

Creatie van een Arabische én een Joodse staat in Palestina.

Resolutie 181 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 29 november 1947 behandelt het Toekomstig bestuur van Palestina, ook wel bekend als het verdelingsplan.

 


 

Pasted from <http://domino.un.org/unispal.nsf/0/164333b501ca09e785256cc5005470c3?OpenDocument>

Op wikipedia stond het originele kaartje niet, dit is van de VN.

 

 

kaart verdelingsplan

De resolutie stelt onder andere dat:

·        het Britse mandaat uiterlijk 1 augustus 1948 ten einde loopt en dat het Britse leger Palestina dan verlaten moet hebben;

·        er een joodse en een Arabische staat moeten komen;

·        Jeruzalem en Bethlehem een internationaal statuut moeten krijgen;

·        vrouwen zowel actief als passief stemrecht moeten hebben in de beide staten;

·        de inwoners van Jeruzalem kunnen kiezen om te stemmen in de joodse of in de Arabische staat;

·        de rechten van de minderheden in elke staat gerespecteerd moeten worden;

·        er vrije toegang moet zijn tot de heilige plaatsen;

·        Jeruzalem (indirect) onder bestuur van de VN moet komen.

De resolutie beschrijft ook welk gebied aan de Joodse staat, de Arabische staat en Jeruzalem wordt toegekend.

 

Deze resolutie hebben de Joden geaccepteerd.

 

Deze resolutie hebben de Arabieren geweigerd. Waarom? Omdat zij,  de Joden (ander geloof) geen land in bezit mogen geven wat voorheen Moslimgebied was (Ottomaanse Rijk), dat staat in hun boek.

 

De Palestijnse leiders wezen het plan af. Volgens hen was het een niet-wettige inbreuk op het recht van de oorspronkelijke bewoners. De Joodse leiding ging er wel mee akkoord, hoewel zij niet het bezit kregen van Jeruzalem. Na de aanname gingen Arabische Palestijnen de straat op en nam de burgeroorlog, die al aan de gang was, in alle hevigheid toe.

 

Pasted from <http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_181_Algemene_Vergadering_Verenigde_Naties>

 

 

Op You-Tube staan filmpjes zoals deze afbeelding van één van die filmpjes:

 

 

 

In dit filmpje (en zo meerdere) laten ze het overkomen dat het land in 1946 al toebehoorde aan de Palestijnen en dat er van hen steeds meer land wordt afgepakt.

Het eerste kaartje klopt niet omdat:

 

In het Ottomaanse Rijk behoorde dit gedeelte tot de Ottomanen (Turken dus, hoe? Door oorlog).

In 1917 veroverde de Engelsen dit gebied (hoe? Door oorlog).

 

Dus het land op dat eerste kaartje was niet van de Palestijnen (die bevolkingsgroep bestonden niet, die naam hebben ze zich toegeëigend, omdat ze natuurlijk vonden dat het land van hun was omdat ze er onder anderen woonden en het land Palestina heette)

Het land was van de Engelsen (die hebben het door oorlog in handen gekregen, net als de Turken het van de Romeinen (Byzantijnse rijk is Oost-Romeinse rijk) hebben afgenomen. Dat inname door oorlog een goede reden zou zijn om uit te maken wiens land het is is belachelijk natuurlijk, maar het is wel zo. Maar dan zou Israël recht hebben kunnen hebben op heel Palestina, ze hadden het zo in handen gehad. Maar dat beweren ze niet. Hoe hard anderen ook roepen van wel.

 

Het tweede kaartje klopt wel, dat is het kaartje van de resolutie van de VN van 1947.

 

 

 

Het derde en vierde kaartje klopt niet, maar dat is wat ingewikkelder. Ik zal het uitleggen. Toen de onafhankelijkheidsoorlog in 1949 beëindigd werd door een wapenstilstand was de situatie als volgt:

 

De "Westbank" was van 1949 tot 1967 in handen van Jordanië en Gaza in handen van Egypte (zij tekenden het verdrag wat tot de wapenstilstand leidde).

 

 

 


 

Pasted from <http://thehague.mfa.gov.il/mfm/Web/Main/pic.asp?pic=10127.gif>

 

Na 1967 veroverde Israël de Gazastrook terug van Egypt, maar annexeerde het niet (dwz: het in bezit nemen) maar hielden wel militiair gezag om te veiligheid te waarborgen. Ook lieten ze toe dat er "kolonisten" (woord klopt niet omdat er geen Palestijnse staat is, die is nooit geaccepteerd) gingen wonen.

De Palestijnen hadden daar veel problemen mee, terwijl er ook Palestijnen in Israël wonen. Bovendien hebben de Palestijnen nooit de resolutie aanvaard van de VN, dus eigenlijk is het land nog van de Engelsen, de Palestijnen hebben nooit aangenomen wat ze is aangeboden.

Hetzelfde geldt voor de "Westbank".

 

Ze willen het gebied niet wat ze is aangeboden door de Verenigde Naties, want dan moeten ze Israël accepteren en dan kunnen ze het niet maken om Israël nog aan te vallen. Want ze mogen van hun boek "hun land" niet overgeven aan ander-gelovigen. Daarom roepen de Arabische landen altijd op tot de vernietiging van Israël.

 

De Gazastrook is geheel ontruimd en overgedragen aan de Palestijnen. De Westbank staat dus nog wel onder gezag van Israël (militair gezag).

 

Het feit dat er geen enkele Jood meer in de Gazastrook woont, noem ik apartheid. Terwijl meestal de Israëlische regering van apartheid wordt beschuldigd, terwijl er wel Palestijnen en andere Arabieren in Israël wonen en zelfs in het Israëlische parlement zitten.

 

Het probleem in het Midden-Oosten is niet ingewikkeld, het is misschien het moeilijkste om op te lossen, maar het is niet moeilijk om te zien wat het probleem is.

 

U kunt het probleem ontdekken als ik u de volgende twee situaties voorleg:

 

  1. Israël legt zijn wapens neer en zegt dat zij geen geweld meer zullen gebruiken.

 

  1. De Arabische naties leggen hun wapens neer en zeggen dat zij geen geweld meer zullen gebruiken.

 

In situatie nummer 1 zou het gevolg zijn: dat de staat van Israël vernietigd zou worden.

In situatie nummer 2 zou het gevolg zijn: dat er van die dag af vrede in het Midden-Oosten zou zijn.

 

Israël heeft zelfs in de geschiedenis de hele Sinaï-woestijn teruggegeven aan Egypte, welke misschien 10 keer groter is dan Israël zelf en wat rijk aan olie is, in ruil voor vrede.

 

Israël heeft in belang voor de vrede de Gazastrook ontruimd, militairen zijn vertrokken en Joodse inwoners verwijderd. Wat kregen ze als dank? Raketten en daar bedoel ik geen ijsjes mee.

 

Is er een oplossing?

 

Ja, maar dan betekent dat de alle Joden moeten weggaan uit het Midden-Oosten. Het land waarin deze mensen, van alle mensen op deze aarde, de meeste voetstappen hebben staan en eeuwen hier gewoond hebben.

 

Israël riep in 1948 de Joodse staat uit en daar hadden ze op basis van resolutie 181 alle recht toe, terwijl ze gelijk door vijf Arabische landen werden aangevallen, waarbij bijna 7000 soldaten de dood vonden, Holocaustoverlevenden en kinderen daarvan, zie Openbaring 11 vers 13

 

Het Midden-Oostenconflict is geen in wezen geen conflict over land, maar over religie.

 

Al hadden de Joden in 1948 massaal moslim geworden, had er geen Midden-Oosten-conflict bestaan!

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content