Het geheim der wetteloosheid
Verborgenheid der ongerechtigheid
Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content
11 oktober 2020 Corona en vaccinaties
28 september 2020 Profetie in stroomversnelling deel II
2 maart 2020 Profetie in stroomversnelling deel I
23 januari 2019 Een hemelse reis - Perry Stone
20 april 2017 September 2017
1 juli 2015 Opname deel II video's
20 juni 2015 Hoge verwachtingen van september 2015
12 april 2014 Zijn bruid
10-02-2014 De zalige hoop, redenen voor geloof in een opname deel I
22 oktober 2013 Israël en Iran
21 september 2013 Waarom de Joden Yeshua niet herkennen.
13 juli 2013 Drie-eenheid
23 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 5 en laatste deel
16 maart 2013 Waarom zou je geloven deel 4
16 februari 2013 Waarom zou je geloven deel 3
17 november 2012 Waarom zou je geloven? Deel 2
22 september 2012 Hardop denken
14 april 2012 Waarom zou je geloven?
13 april 2012 De macht van woorden
25 februari 2012 Daniëls tijdlijn deel 2
1 januari 2012 Daniëls tijdlijn
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
27 augustus 2011 Tekenen van de aankomende verdrukking
13 augustus 2011 Heeft Israël, oftewel de Joodse staat, recht van bestaan?
23 juli 2011 Kan geweld tot iets goeds leiden - kunnen we de levens van personen gebruiken om een statement te maken?
11 juni 2011 De Dag en het Uur van de Wederkomst
21 mei 2011 Einde van de wereld
Eerste vier zegels Openbaring
19 maart 2011 Democratie; het beeld van het beest
5 februari 2011 Gedachten over de eindtijd
13 november 2010 Openbaring en wereldoorlogen, de twee getuigen
15 juni 2010 Het geheim der wetteloosheid
27 april 2010 Zesde schaal, het droogvallen van de Eufraat en het droogvallen van een ander "levenssap": fossiele brandstoffen
17 april 2010 Waar gaat de wereld heen?
3 april 2010 Pasen
27 februari 2010 Eindtijd
23 februari 2010 symbolen in Openbaring
12 september 2009 De wet van Christus
11 juni 2009 Familiedrama's
19 mei 2009 - Interview met Benjamin Netanyahu in november 2006
16 april 2009 Abortus...
30 januari 2009 Email aan het Jimmy Carter-center
26 januari 2009 Een reactie aan de Gezinsgids
15 november 2008 Vragen van een lezer beantwoord
12 januari 2008 De ondergang van Amerika?
28 december 2011 Lijden en leven...karma?
 Wat is dat toch met ons mensen? Waarom hechten wij meer waarde aan mensen die succesvol zijn, aan het schoonheidsideaal voldoen of die rijk zijn?

Hebben deze mensen gewoon geluk of hebben ze succes omdat ze zo fantastisch zijn, zijn ze superior? Of is het karma?

 

Definitie van Karma is een wet in het Hindoeïsme dat zegt dat elke handeling, hoe onbetekenend ook, uiteindelijk met dezelfde impact naar de uitvoerder zal terugkeren. Het goede zal terugkomen met goed, het kwade met kwaad.


                                  Onzin!
Leed overkomt ons niet alleen omdat we iets slechts hebben gedaan, natuurlijk lijden we onder onze eigen fouten of verkeerde beslissingen, zo hebben succesvolle mensen ook niet altijd hun succes aan zichzelf te danken. Daarom mogen we mensen niet beoordelen op hun uiterlijk, rijkdom/armoede, succes hebben/de verliezer zijn.
Mensen krijgen in hun leven dingen toebedeeld en dan wordt door God bekeken wat ze er mee doen. Wat doet rijkdom met je ben je dan echt beter af? Zien we zelf niet in de wereld dat corruptie vaak samen gaat met rijkdom?
Zijn gehandicapte/zieke mensen niet beter af dan gezonde? Het gaat om het einddoel, om wie we zijn en wie we zijn als het belangrijk wordt. 

De Bijbel zegt dat er eerder een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke naar de hemel gaat.

Wie is nu echt beter af in dit leven, wat echt er toe doet is het einddoel en dit leven is een zucht.  

 

In karma daar geloof ik dus helemaal niet in, o.a. door het volgende:

In de Bijbel vraagt één van de discipelen aan Yeshua/Jezus of het blind zijn van de man aan "karma" ligt?

 

Johannes 9:

1 Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was.

2 Zijn discipelen vroegen: "Meester, heeft deze man zelf gezondigd of is hij blind geboren doordat zijn ouders gezondigd hebben?"

3 "Nee", antwoordde Jezus. "Hij heeft geen zonde gedaan. En zijn ouders ook niet. Maar door hem van zijn blindheid te genezen, toont God Zijn macht.

Daarom geloof ik dat iedereen in zijn hoedanigheid een bepaald doel heeft in dit leven.

Lukas 13

1 In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea had laten vermoorden, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten.

2 "Denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea?" vroeg Hij.

3 "Is dit hun daarom overkomen? Nee! Het zal met u allemaal net zo slecht aflopen, als u niet gaat leven zoals God wil.

4 En de achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hen viel? Waren die soms slechter dan de anderen in Jeruzalem?

5 Nee! Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af."

6 Om een en ander duidelijk te maken, vertelde Hij hun een gelijkenis. "Iemand had een vijgeboom in zijn tuin geplant en ging regelmatig kijken of er al vijgen aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te zien.

7 Tenslotte zei hij tegen zijn tuinman: 'Hak die boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. Die boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken.'

  • 8 'Laat hem nog één jaar staan', antwoordde de tuinman. 'Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven.

9 Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet helpt, moeten we hem inderdaad omhakken."

 

 

God laat ons dingen meemaken Slecht of Goed en kijkt wat we er mee doen. Veroorzaakt Hij dan al die dingen, die mensen overkomen? Dat mensen moeten lijden? Nee! Al die dingen overkomen mensen door onze zonden, niet alleen onze zonden, maar de zonden van alle mensen, we zijn allemaal slecht, er is er niet 1 goed, alleen Yeshua was zonder zonde! De satan is daar ook schuldig aan, hij verleidt ons.

Lijden ontstaat door zonde.

God gebruikt zelfs onze zonden ten goede, namelijk dat het goede daaruit voortkomt.

  • De tuinman verzorgt de boom nog eens extra en geeft de boom mest. God zorgt voor ons, Hij weet wat wij nodig hebben in het leven om een goed mens te worden, dat betekent soms dat we gesnoeid moeten worden (au).  Hij laat nare dingen toe, Hij doet ze niet. Alles wat we meemaken kneed ons tot een eindproduct.

Wij lijden dus niet omdat we slechte dingen hebben gedaan, wij lijden natuurlijk ook wel onder onze eigen fouten, maar niet al ons leed is karma/verdiend.

 

Ons leed brengt ook goeds te weeg voor ons allemaal.

 

Hoe kunnen wij hetgeen waarderen, waar we nog nooit zonder hebben gezeten.

Hoe kunnen we genieten van een vrije dag als we nooit een dag hebben gewerkt.

Enz...

 

God wil ons deze dingen leren, omdat we deze dingen nodig hebben als we straks in de eeuwigheid leven.

Daar zijn we al ons lijden snel vergeten.

 

De blinden zullen daar kleuren zien, die wij in dit leven nog niet eens gezien hebben….

De doven zullen dingen horen, die wij nu voor onmogelijk zouden houden….

 

Toen ik mijn schoonzusje zag in haar ziekbed, leek haar lijden bijna onrechtvaardig, ze was maar 39 toen ze stierf, maar op haar uitvaart heb ik het volgende voorgelezen:

 

Ze had vol vertrouwen en geloof, haar leven in Gods hand gelegd

Haar hoop was op Hem gericht, had ze mij gezegd

Heel dapper vocht ze elke dag

Deed zo’n pijn als ik haar zag

Lijdzaam wachtte ze op haar wonder

Haar hoop op God, daar kon ze niet meer zonder

 

Nu in Gods nabijheid, waar ik geloof dat ze mag zijn

In witte klederen, helemaal rein

Waar tranen alleen maar vloeien van blijdschap en dankbaarheid,

een plaats waar niemand lijdt

 

In gedachten zie ik haar glimlach, terwijl ze zonder moeheid daar wandelt

overtuigd dat God enkel uit liefde met ons handelt

 

Misschien lijden we allemaal evenveel.. alleen op een andere manier?

 

Hoe moeten wij omgaan met mensen die niet aan ons ideaalbeeld voldoen?

Wij horen ieder mens met respect en liefde te behandelen en we horen begrip te tonen voor hun eventuele kwetsbaarheden. God is ook extra goed voor de kwetsbare mensen.

 

Een voorbeeld met arm en rijk:

De Bijbel zegt daar genoeg over:

Jacobus 2

2-3 Stel u voor dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers, en u doet onderdanig en zegt: "Gaat u maar hier zitten, meneer. Dit is een goede plaats voor u." Maar aan de arme man, die gelijk met die ander binnenkomt, schenkt u nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen: "Blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten."

4 Dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven.

5 Luister naar mij, broeders. God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het Koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan allen die Hem liefhebben.

6 Hoe kunt u dan een arme man met minachting behandelen? Hebt u niet door dat het de rijken zijn die u slecht behandelen en voor het gerecht slepen?

7 Juist zij spotten met Jezus Christus, Die voor ons zoveel betekent.

8 Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt:

 

"Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf."

 

 

9 Maar als de rijken bij u een streepje voor hebben, overtreedt u de wet van God; dan zondigt u.

10 Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden.

 

13 Als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel medelijden met anderen hebt gehad, zal Gods medelijden het winnen van Zijn oordeel.

14 Broeders, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden?

15 Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem:

16 Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert", is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft?

17 Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof; het is dood en zinloos.

 

 

Mat 5:

3 Gelukkig zijn zij die nederig zijn, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd.

4 Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen.

6 Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld.

7Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen.

8 Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn, want zij zullen God zien.

9 Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen zonen van God worden genoemd.

10 Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen.

11 Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u bij Mij hoort.

12 Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd.

13 U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed weerhoudt, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden.

 

Mat.6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Wij moeten Zijn gerechtigheid zoeken, wij zijn rechtvaardig in Hem, in Yeshua de Messias, en moeten zelf ook naar onze rechtvaardigheid streven, maar ook erkennen dat wij dat nooit uit onszelf en nooit volmaakt kunnen bewerkstelligen.

Daarna moeten wij hopen op Zijn Koninkrijk, dat wij daar, uit geloof in Zijn genade, straks in eeuwigheid mogen leven met een volmaakt lichaam.

 

Een gelukkig 2012!

 

 

 

 

 


Home
Favoriete links
Relevant nieuws
Artikelen
Korte artikeltjes
In English, content